6 Mart 2012 Salı

Muhasebe Dersi Monografi Ödevi İçin Örnek


MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ - MUHASEBE SÜRECİ

Monografi 2: HG Ticaret Limited Şirketi 01.01.2009 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlıyor.
100 Kasa Hesabı............................160.000
102 Bankalar Hesabı....................100.000
120 Alıcılar Hesabı........................50.000
153 Ticari Mallar Hesabı.............60.000
153.01 Televizyon......10.000
153.02 Bilgisayar.....20.000
153.03 Beyaz Eşya...30.000
252 Binalar Hesabı......................120.000
254 Taşıtlar Hesabı......................40.000
255 Demirbaşlar Hesabı...............80.000
300 Banka Kredileri Hesabı.......200.000
320 Satıcılar Hesabı...................100.000
321 Borç Senetleri Hesabı.........150.000
400 Banka Kredileri.......................80.000
HG Ticaret Limited Şirketi ocak ayında aşağıdaki ticari işlemleri yapmıştır.

- 02.01.2009 tarihinde 40.000 TL tutarındaki demirbaşı peşin olarak almıştır.
- 04.01.2009 tarihinde taşıtların hepsini satıyor. Karşılığında çek alıyor.
- 08.01.2009 tarihinde 30.000 TL tutarındaki televizyonu peşin olarak alıyor.
- 12.01.2009 tarihinde bankadan 50.000 TL tutarındaki parayı çekerek kasasına koyuyor.
- 15.01.2009 tarihinde 20.000 TL tutarındaki beyaz eşyayı peşin olarak almıştır.
- 20.01.2009 tarihinde 25.000 TL tutarındaki demirbaşı 15 aylık senet vererek alıyor.
- 22.01.2009 tarihinde 15.000 TL tutarındaki bilgisayarı, 10 aylık banka kredisi ile alıyor.
- 25.01.2009 tarihinde 30.000 TL tutarındaki beyaz eşyayı alıyor. Parasını bankadan ödüyor.
- 28.01.2009 tarihinde binaların hepsini satıyor, karşılığında 11 aylık senet alıyor.
İstenenler: HG Ticaret Limited Şirketinin açılış bilançosunu düzenleyerek sermayeyi hesaplayınız, yevmiye kayıtlarını, büyük defter kayıtlarını, ocak ayı mizanını ve ocak ayı sonu bilançosunu düzenleyiniz.

Monografi Cevap:
Açılış bilançosunun düzenlenerek sermayenin bulunması: İşletmenin kuruluştaki varlık ve kaynakları bilançodaki yerlerine yerleştirilerek açılış bilançosu düzenlenir.
AKTİF HG LİMİTED ŞİRKETİ 01.01.2009 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU PASİF
I. DÖNEN VARLIKLAR................................................370.000
Kasa.........................160.000
Bankalar.................100.000
Alıcılar.....................50.000
Ticari Mallar..........60.000

II. DURAN VARLIKLAR...............................................240.000
Binalar....................120.000
Taşıtlar...................40.000
Demirbaşlar............80.000


III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR.............450.000
Banka Kredileri..................200.000
Satıcılar..............................100.000
Borç Senetleri....................150.000

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR...............80.000
Banka Kredileri.....................80.00
V. ÖZ KAYNAKLAR...........................................................80.000
Sermaye..................80.000

A.TOPLAM 610.000 P.TOPLAM 610.000
Sermaye = Varlıklar - (kısa vadeli yabancı kaynaklar + uzun vadeli yabancı kaynaklar)
Sermaye = 610.000 - (450.000 + 80.000)
Sermaye = 80.000 TL

Açılış kaydının yapılması ve dönem içi işlemlerin yevmiye defter kayıtları:
Yevmiye defterinin ilk kaydı açılış bilançosuna göre düzenlenen açılış kaydıdır. Açılış kaydında aktifteki hesaplar borca, pasifteki hesaplar alacağa kaydedilir. Daha sonra tarih sırasına göre dönem içi işlemler yevmiye kayıtları yapılır.
Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1
....................................01.01.2009......................................
100 KASA HESABI
102 BANKALAR HESABI
120 ALICILAR HESABI
153 TİCARİ MALLAR HESABI
153.01 Televizyon......10.000
153.02 Bilgisayar.....20.000
153.03 Beyaz Eşya...30.000
252 BİNALAR HESABI
254 TAŞITLAR HESABI
255 DEMİRBAŞLAR HESABI
300 BANKA KREDİLERİ HESABI
320 SATICILAR HESABI
321 BORÇ SENETLERİ HESABI
400 BANKA KREDİLERİ HESABI
500 SERMAYE HESABI
................................Açılış kaydı..............................

160.000
100.000
50.000
60.000120.000
40.000
80.000

200.000
100.000
150.000
80.000
80.000

2
....................................02.01.2009......................................
255 DEMİRBAŞLAR HESABI
100 KASA HESABI
......................Peşin demirbaş alımı.....................

40.00040.000
3
....................................04.01.2009......................................
101 ALINAN ÇEKLER HESABI
254 TAŞITLAR HESABI
......................Çek karşılığı taşıtların satımı.....................

40.00040.000

4
....................................08.01.2009......................................
153 TİCARİ MALLAR HESABI
153.01 Televizyon...30.000
100 KASA HESABI
......................Peşin televizyon alımı.....................

30.000
30.000
5
....................................12.01.2009......................................
100 KASA HESABI
102 BANKALAR HESABI
......................Bankadan para çekimi.....................

50.00050.000
6
....................................15.01.2009......................................
153 TİCARİ MALLAR HESABI
153.03 Beyaz Eşya...20.000
100 KASA HESABI
......................Peşin beyaz eşyayı alımı.....................

20.000
20.000
7
....................................20.01.2009......................................
255 DEMİRBAŞLAR HESABI
421 BORÇ SENETLERİ HESABI
.....................Senet ile demirbaş alımı.....................

25.00025.000
8
....................................22.01.2009......................................
153 TİCARİ MALLAR HESABI
153.03 Bilgisayar...15.000
300 BANKA KREDİLERİ HESABI
.....................Kredi ile bilgisayar alımı.....................

15.000
15.000
9
....................................25.01.2009......................................
153 TİCARİ MALLAR HESABI
153.03 Beyaz Eşya...30.000
102 BANKALAR HESABI
...................Bankadan ödeme yaparak mal alımı...............

30.000
30.000
10
....................................28.01.2009......................................
121 ALACAK DENETLERİ HESABI

252 BİNALAR HESABI
...................Senet karşılığı bina satımı...............

120.000120.000

Büyük defter kayıtları (Defteri kebir kayıtları): Büyük defterleri düzenlerken, yevmiye kayıtlarında kullandığımız tüm hesapların defterlerini açarak o hesapların kayıtlarını büyük defterlere aktarırız.MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ - MUHASEBE SÜRECİ

Büyük defter kayıtları (Defteri kebir kayıtları): Büyük defterleri düzenlerken, yevmiye kayıtlarında kullandığımız tüm hesapların defterlerini açarak o hesapların kayıtlarını büyük defterlere aktarırız.BORÇ 100 KASA HESABI ALACAK
160.000
50.000
40.000
30.000
20.000
210.000 90.000

BORÇ 120 ALICILAR HESABI ALACAK
50.000  
50.000  

BORÇ 252 BİNALAR HESABI ALACAK
120.000 120.000
120.000 120.000

BORÇ 255 DEMİRBAŞLAR HESABI ALACAK
80.000
40.000
25.000
 
145.000  

BORÇ 320 SATICILAR HESABI ALACAK
  100.000
  100.000

BORÇ 400 BANKA KREDİLERİ HS ALACAK
  80.000
  80.000

BORÇ 101 ALINAN ÇEKLER HESABI ALACAK
40.000  
40.000  

BORÇ 121 ALACAK DENETLERİ HS ALACAK
120.000  
120.000  
BORÇ 102 BANKALAR HESABI ALACAK
100.000 50.000
30.000
100.000 80.000

BORÇ 153 TİCARİ MALLAR HESABI ALACAK
60.000
30.000
20.000
15.000
30.000
 
155.000  

BORÇ 254 TAŞITLAR HESABI ALACAK
40.000 40.000
40.000 40.000

BORÇ 300 BANKA KREDİLERİ HS ALACAK
  200.000
15.000
  215.000

BORÇ 321 BORÇ SENETLERİ HESABI ALACAK
  150.000
  150.000

BORÇ 500 SERMAYE HESABI ALACAK
  80.000
  80.000

BORÇ 421 BORÇ SENETLERİ HS ALACAK
  25.000
  25.000

Yardımcı defter kayıtları:
BORÇ 153.01 Televizyon ALACAK
10.000
30.000
 
40.000  

BORÇ 153.03 Beyaz Eşya ALACAK
30.000
20.000
30.000
 
80.000  

BORÇ 153.02 Bilgisayar ALACAK
20.000
15.000
 
35.000  
MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ - MUHASEBE SÜRECİ
Ocak ayı genel geçici mizanın düzenlenmesi: Genel geçici mizan düzenlenirken büyük defter kayıtlarından faydalanılır.

Büyük defterleri düzenledikten sonra ilk olarak büyük defterlerin toplamları alınır. Daha sonra büyük defterlerin borç toplamları mizanın tutar kısmının borç tarafına, büyük defterlerin alacak toplamları tutar kısmının alacak tarafına yazılır. Mizanın kalan kısmına ise borç ve alacak toplamlarının kalanları kalan veren kısma kaydedilir.
Ocak Ayı Genel Geçici Mizanı:


Sıra
No
HESAP İSMİ TUTAR KALAN
BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
100 Kasa Hesabı
102 Bankalar Hesabı
120 Alıcılar Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
252 Binalar Hesabı
254 Taşıtlar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
300 Banka Kredileri Hesabı
320 Satıcılar Hesabı
321 Borç Senetleri Hesabı
400 Banka Kredileri Hesabı
500 Sermaye Hesabı
101 Alınan Çekler Hesabı
421 Borç Senetleri Hesabı
121 Alacak Senetleri Hesabı
210.000
100.000
50.000
155.000
120.000
40.000
145.000
-
-
-
-
-
40.000
-
120.000
90.000
80.000
-
-
120.000
40.000
-
215.000
100.000
150.000
80.000
80.000
-
25.000
-
120.000
20.000
50.000
155.000
-
-
145.000
-
-
-
-
-
40.000
-
120.000
-
-
-
-
-
-
-
215.000
100.000
150.000
80.000
80.000
-
25.000
-
  TOPLAM 980.000 980.000 650.000 650.000

Mizanın tutar bölümündeki borç toplamı ile alacak toplamı eşit olmalıdır, aynı zamanda kalan bölümündeki borç toplamı ve alacak toplamı da birbiriyle eşit olmak zorundadır.

Ocak ayı sonu bilançosunun düzenlenmesi:
Ay sonu bilançosu mizanındaki hesapların kalan verenlerine göre düzenlenir. Yani mizandaki kalan sütununda yer alan hesapları bilançoya aktarırız. Borç kalanı verenler bilançonun aktifine, alacak kalanı verenler bilançonun pasifine kaydedilerek bilanço düzenlenir.

AKTİF HG LİMİTED ŞİRKETİ 31.01.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF

I. DÖNEN VARLIKLAR...........................................505.000
100 Kasa Hesabı.......................120.000
101 Alınan Çekler.......................40.000
102 Bankalar Hesabı.................20.000
120 Alıcılar Hesabı...................50.000
121 Alıcak Senetleri Hesabı..120.000
153 Ticari Mallar Hesabı.......155.000

II. DURAN VARLIKLAR...........................................145.000
255 Demirbaşlar Hsabı............145.000

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK......465.000
300 Banka Kredileri Hesabı....215.000
320 Satıcılar Hesabı................100.000
321 Borç Senetleri Hesabı......150.000

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK......105.000
400 Banka Kredileri Hesabı.....80.000
421 Borç Senetleri Hesabı.......25.000

V. ÖZ KAYNAKLAR..............................................80.000
500 Sermaye Hesabı..................80.000

AKTİF TOPLAM 650.000 PASİF TOPLAM 650.000

not Örneğimizde envanter işlemleri, KDV tahakkuku gibi dönem sonlarında yapılması gereken işlemler hariç tutulmuştur.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

-->Lütfen Emeğe Kaşılık Bir Yorum yapınız
-->Seçeneklerden Anonim'e Tıklayıp Yorum Yapabilirsiniz
--> Yorumlarınız İçin TEŞEKKÜR EDERİZ.