24 Mart 2012 Cumartesi

1 Aylık Çözümlü Monografi Örneği

 Bunu Knedi Ödevim İçin hazırlamıştım  Ticari İşlemlerdeki Örneğin 02.02.2009 tarihini  02.01.2009 Olarak Değiş :)

MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ - MUHASEBE SÜRECİ
Monografi 2: HG Ticaret Limited Şirketi 01.01.2009 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlıyor.
100 Kasa Hesabı............................160.000
102 Bankalar Hesabı....................100.000
120 Alıcılar Hesabı........................50.000
153 Ticari Mallar Hesabı.............60.000
153.01 Televizyon......10.000
153.02 Bilgisayar.....20.000
153.03 Beyaz Eşya...30.000
252 Binalar Hesabı......................120.000
254 Taşıtlar Hesabı......................40.000
255 Demirbaşlar Hesabı...............80.000
300 Banka Kredileri Hesabı.......200.000
320 Satıcılar Hesabı...................100.000
321 Borç Senetleri Hesabı.........150.000
400 Banka Kredileri.......................80.000
HG Ticaret Limited Şirketi ocak ayında aşağıdaki ticari işlemleri yapmıştır.
- 02.02.2009 tarihinde 40.000 TL tutarındaki demirbaşı peşin olarak almıştır.
- 04.02.2009 tarihinde taşıtların hepsini satıyor. Karşılığında çek alıyor.
- 08.02.2009 tarihinde 30.000 TL tutarındaki televizyonu peşin olarak alıyor.
- 12.02.2009 tarihinde bankadan 50.000 TL tutarındaki parayı çekerek kasasına koyuyor.
- 15.02.2009 tarihinde 20.000 TL tutarındaki beyaz eşyayı peşin olarak almıştır.
- 20.02.2009 tarihinde 25.000 TL tutarındaki demirbaşı 15 aylık senet vererek alıyor.
- 22.02.2009 tarihinde 15.000 TL tutarındaki bilgisayarı, 10 aylık banka kredisi ile alıyor.
- 25.02.2009 tarihinde 30.000 TL tutarındaki beyaz eşyayı alıyor. Parasını bankadan ödüyor.
- 28.02.2009 tarihinde binaların hepsini satıyor, karşılığında 11 aylık senet alıyor.
İstenenler: HG Ticaret Limited Şirketinin açılış bilançosunu düzenleyerek sermayeyi hesaplayınız, yevmiye kayıtlarını, büyük defter kayıtlarını, ocak ayı mizanını ve ocak ayı sonu bilançosunu düzenleyiniz.

Monografi Cevap:
Açılış bilançosunun düzenlenerek sermayenin bulunması: İşletmenin kuruluştaki varlık ve kaynakları bilançodaki yerlerine yerleştirilerek açılış bilançosu düzenlenir.
AKTİF
Türkyılmaz LİMİTED ŞİRKETİ 01.01.2009 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU
PASİF
I. DÖNEN VARLIKLAR................................................370.000
Kasa.........................160.000
Bankalar.................100.000
Alıcılar.....................50.000
Ticari Mallar..........60.000
II. DURAN VARLIKLAR...............................................240.000
Binalar....................120.000
Taşıtlar...................40.000
Demirbaşlar............80.000
III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR.............450.000
Banka Kredileri..................200.000
Satıcılar..............................100.000
Borç Senetleri....................150.000
IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR...............80.000
Banka Kredileri.....................80.00
V. ÖZ KAYNAKLAR......................a........80.000
Sermaye..................80.000
A.TOPLAM
610.000
P.TOPLAM
610.000
Sermaye = Varlıklar - (kısa vadeli yabancı kaynaklar + uzun vadeli yabancı kaynaklar)
Sermaye = 610.000 - (450.000 + 80.000)
Sermaye = 80.000 TL

Açılış kaydının yapılması ve dönem içi işlemlerin yevmiye defter kayıtları: Yevmiye defterinin ilk kaydı açılış bilançosuna göre düzenlenen açılış kaydıdır. Açılış kaydında aktifteki hesaplar borca, pasifteki hesaplar alacağa kaydedilir. Daha sonra tarih sırasına göre dönem içi işlemler yevmiye kayıtları yapılır.
Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
1
....................................01.02.2009......................................
100 KASA HESABI
102 BANKALAR HESABI
120 ALICILAR HESABI
153 TİCARİ MALLAR HESABI
153.01 Televizyon......10.000
153.02 Bilgisayar.....20.000
153.03 Beyaz Eşya...30.000
252 BİNALAR HESABI
254 TAŞITLAR HESABI
255 DEMİRBAŞLAR HESABI
300 BANKA KREDİLERİ HESABI
320 SATICILAR HESABI
321 BORÇ SENETLERİ HESABI
400 BANKA KREDİLERİ HESABI
500 SERMAYE HESABI
................................Açılış kaydı..............................

160.000
100.000
50.000
60.000120.000
40.000
80.000

200.000
100.000
150.000
80.000
80.000

2
....................................02.01.2009......................................
255 DEMİRBAŞLAR HESABI
100 KASA HESABI
......................Peşin demirbaş alımı.....................

40.00040.000

3
....................................04.01.2009......................................
101 ALINAN ÇEKLER HESABI
254 TAŞITLAR HESABI
......................Çek karşılığı taşıtların satımı.....................

40.00040.000


4
....................................08.01.2009......................................
153 TİCARİ MALLAR HESABI
153.01 Televizyon...30.000
100 KASA HESABI
......................Peşin televizyon alımı.....................

30.000
30.000

5
....................................12.01.2009......................................
100 KASA HESABI
102 BANKALAR HESABI
......................Bankadan para çekimi.....................

50.00050.000

6
....................................15.01.2009......................................
153 TİCARİ MALLAR HESABI
153.03 Beyaz Eşya...20.000
100 KASA HESABI
......................Peşin beyaz eşyayı alımı.....................

20.000
20.000

7
....................................20.01.2009......................................
255 DEMİRBAŞLAR HESABI
421 BORÇ SENETLERİ HESABI
.....................Senet ile demirbaş alımı.....................

25.00025.000

8
....................................22.01.2009......................................
153 TİCARİ MALLAR HESABI
153.03 Bilgisayar...15.000
300 BANKA KREDİLERİ HESABI
.....................Kredi ile bilgisayar alımı.....................

15.000
15.000

9
....................................25.01.2009......................................
153 TİCARİ MALLAR HESABI
153.03 Beyaz Eşya...30.000
102 BANKALAR HESABI
...................Bankadan ödeme yaparak mal alımı...............

30.000
30.000

10
....................................28.01.2009......................................
121 ALACAK DENETLERİ HESABI
252 BİNALAR HESABI
...................Senet karşılığı bina satımı...............

120.000120.000

Büyük defter kayıtları (Defteri kebir kayıtları): Büyük defterleri düzenlerken, yevmiye kayıtlarında kullandığımız tüm hesapların defterlerini açarak o hesapların kayıtlarını büyük defterlere aktarırız.

Büyük defter kayıtları (Defteri kebir kayıtları): Büyük defterleri düzenlerken, yevmiye kayıtlarında kullandığımız tüm hesapların defterlerini açarak o hesapların kayıtlarını büyük defterlere aktarırız.
BORÇ
100 KASA HESABI
ALACAK
160.000
50.000
40.000
30.000
20.000
210.000
90.000

BORÇ
120 ALICILAR HESABI
ALACAK
50.000

50.000


BORÇ
252 BİNALAR HESABI
ALACAK
120.000
120.000
120.000
120.000

BORÇ
255 DEMİRBAŞLAR HESABI
ALACAK
80.000
40.000
25.000

145.000


BORÇ
320 SATICILAR HESABI
ALACAK
 
100.000

100.000

BORÇ
400 BANKA KREDİLERİ HS
ALACAK
 
80.000

80.000

BORÇ
101 ALINAN ÇEKLER HESABI
ALACAK
40.000

40.000


BORÇ
121 ALACAK DENETLERİ HS
ALACAK
120.000

120.000BORÇ
102 BANKALAR HESABI
ALACAK
100.000
50.000
30.000
100.000
80.000

BORÇ
153 TİCARİ MALLAR HESABI
ALACAK
60.000
30.000
20.000
15.000
30.000

155.000


BORÇ
254 TAŞITLAR HESABI
ALACAK
40.000
40.000
40.000
40.000

BORÇ
300 BANKA KREDİLERİ HS
ALACAK
 
200.000
15.000

215.000

BORÇ
321 BORÇ SENETLERİ HESABI
ALACAK
 
150.000

150.000

BORÇ
500 SERMAYE HESABI
ALACAK
 
80.000

80.000

BORÇ
421 BORÇ SENETLERİ HS
ALACAK
 
25.000

25.000
 Yardımcı defter kayıtları:
BORÇ
153.01 Televizyon
ALACAK
10.000
30.000

40.000


BORÇ
153.03 Beyaz Eşya
ALACAK
30.000
20.000
30.000

80.000


BORÇ
153.02 Bilgisayar
ALACAK
20.000
15.000

35.000


MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ - MUHASEBE SÜRECİ
Ocak ayı genel geçici mizanın düzenlenmesi: Genel geçici mizan düzenlenirken büyük defter kayıtlarından faydalanılır.

Büyük defterleri düzenledikten sonra ilk olarak büyük defterlerin toplamları alınır. Daha sonra büyük defterlerin borç toplamları mizanın tutar kısmının borç tarafına, büyük defterlerin alacak toplamları tutar kısmının alacak tarafına yazılır. Mizanın kalan kısmına ise borç ve alacak toplamlarının kalanları kalan veren kısma kaydedilir.
Ocak Ayı Genel Geçici Mizanı:
Sıra
No
HESAP İSMİ
TUTAR
KALAN
BORÇ
ALACAK
BORÇ
ALACAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
100 Kasa Hesabı
102 Bankalar Hesabı
120 Alıcılar Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
252 Binalar Hesabı
254 Taşıtlar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
300 Banka Kredileri Hesabı
320 Satıcılar Hesabı
321 Borç Senetleri Hesabı
400 Banka Kredileri Hesabı
500 Sermaye Hesabı
101 Alınan Çekler Hesabı
421 Borç Senetleri Hesabı
121 Alacak Senetleri Hesabı
210.000
100.000
50.000
155.000
120.000
40.000
145.000
-
-
-
-
-
40.000
-
120.000
90.000
80.000
-
-
120.000
40.000
-
215.000
100.000
150.000
80.000
80.000
-
25.000
-
120.000
20.000
50.000
155.000
-
-
145.000
-
-
-
-
-
40.000
-
120.000
-
-
-
-
-
-
-
215.000
100.000
150.000
80.000
80.000
-
25.000
-

TOPLAM
980.000
980.000
650.000
650.000

Mizanın tutar bölümündeki borç toplamı ile alacak toplamı eşit olmalıdır, aynı zamanda kalan bölümündeki borç toplamı ve alacak toplamı da birbiriyle eşit olmak zorundadır.
Ocak ayı sonu bilançosunun düzenlenmesi: Ay sonu bilançosu mizanındaki hesapların kalan verenlerine göre düzenlenir. Yani mizandaki kalan sütununda yer alan hesapları bilançoya aktarırız. Borç kalanı verenler bilançonun aktifine, alacak kalanı verenler bilançonun pasifine kaydedilerek bilanço düzenlenir.
AKTİF
HG LİMİTED ŞİRKETİ 31.01.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU
PASİF

I. DÖNEN VARLIKLAR...........................................505.000
100 Kasa Hesabı.......................120.000
101 Alınan Çekler.......................40.000
102 Bankalar Hesabı.................20.000
120 Alıcılar Hesabı...................50.000
121 Alıcak Senetleri Hesabı..120.000
153 Ticari Mallar Hesabı.......155.000
II. DURAN VARLIKLAR...........................................145.000
255 Demirbaşlar Hsabı............145.000


III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK......465.000
300 Banka Kredileri Hesabı....215.000
320 Satıcılar Hesabı................100.000
321 Borç Senetleri Hesabı......150.000
IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK......105.000
400 Banka Kredileri Hesabı.....80.000
421 Borç Senetleri Hesabı.......25.000
V. ÖZ KAYNAKLAR..............................................80.000
500 Sermaye Hesabı..................80.000
AKTİF TOPLAM
650.000
PASİF TOPLAM
650.000
notÖrneğimizde envanter işlemleri, KDV tahakkuku gibi dönem sonlarında yapılması gereken işlemler hariç tutulmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

-->Lütfen Emeğe Kaşılık Bir Yorum yapınız
-->Seçeneklerden Anonim'e Tıklayıp Yorum Yapabilirsiniz
--> Yorumlarınız İçin TEŞEKKÜR EDERİZ.