22 Şubat 2012 Çarşamba

10. sınıf coğrafya Türkiye'de Toprak Tipleri-Etkinlik

10. sınıf coğrafya Türkiye'de Toprak Tipleri-Etkinlik
Türkiye'de Toprak Tipleri-Etkinlik
ETKİNLİK

Türkiye Toprak Haritası İncelenerek Aşağıdaki Soruların

Cevaplarının oluşturulması

1-Kahverengi Orman topraklarının Karadeniz kıyılarında yaygın olmasının sebepleri:
Kahverengi orman toprakları orman örtüsü altında oluştuğu için Karadeniz kıyılarında daha yaygındır.

Karadeniz kıyılarında ılıman nemli iklim ve buna bağlı gür ormanların varlığı kahverengi orman topraklarının çok yaygın olmasını sağlamıştır.

2-Terra-Rossa topraklarının Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olmasının sebepleri:

Akdeniz iklim şartları ve buna bağlı maki bitki örtüsü ile geniş yer kaplayan kakerli arazi terra-rossa topraklarının yaygınlığını belirler.

3- Kahverengi ve Kestane renkli bozkır topraklarının iç bölgelerde yaygın olma sebepleri:

Ilıman karasal iklim ve buna bağlı bozkırların varlığı iç bölgelerde bu toprakların yaygın olmasının temel sebebidir. Yağış azlığı ve cılız bitki örtüsü kahverengi ve kestane bozkır topraklarını oluşturmaktadır.

4-Kolüviyal ve Litosol toprakların iç bölgelerde yaygın olma sebepleri:

Kolüviyal ve litosol topraklar bitki örtüsünden yoksun eğimli yüzeylerin bulunduğu arazilerde oluşmaktadır. İç bölgelerimizde bitki örtüsü bakımından fakir olduğu için yüzeysel aşınma çok olur. Böylece eğimli yamaçlarda litosoller, dağların eteklerinde de kolüviyal topraklar oluşmaktadır.

5-Alüviyal toprakların dağılışında belirleyici faktör:

Alüviyal topraklar akarsular tarafından oluşturulmaktadır, dolayısı ile dağılışları akarsuların dağılışına bağlıdır. Akarsuyun olmadığı yelerde alüviyal topraklar oluşmaz.

6-Toprak tiplerinin dağılışı ile yağış-bitki örtüsü ilişkisi:

Ülkemizdeki toprak tipleri bulundukları yerin yağış şartlarına ve yağışa bağlı olarak oluşan bitki örtüsüne bağlı olarak oluşur.

Yağış miktarı değiştikçe bitki örtüsü ve toprak tipleri de değişir. Örneğin yağışın bol olduğu Karadeniz bölgesinde bol ormanlar ve kahverengi orman toprakları oluşurken, iç bölgelerde yağışın az olduğu yerlerde bozkır ve kestane ve kahverengi bozkır toprakları oluşmaktadır.

Nerede hangi toprak tipi var
Karadeniz İklim bölgesinde:
a)Ilıman-Nemli yerlerde: Kahverengi orman toprakları

b)Soğuk-Nemli yerlerde: Podzol

Akdeniz İklim bölgesinde:

Terra-Rossa

Karasal İklim bölgesinde:

a)Ilıman karasal iklim olan yerlerde: Kestane ve Kahverengi Bozkır toprakları

b)Soğuk karasal iklim olan yerlerde: Çernezyom

Akarsuların kıyılarında ve denize döküldüğü yerlerde:
Alüviyal
Eğimli yüzeylerin bulunduğu yerlerde:

Litosol ve Kolüviyal

Volkanik arazilerde:

Regosel

Kapalı havzalarda ve eski göl tabanlarında:

Tuzlu topraklarETKİNLİKTOPRAK TİPİ
ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

Kolüviyal topraklar
Eğimli yüzey-çıplak arazi-taşınma

Litosol topraklar
Eğimli yüzey-çıplak arazi-taşınma

Regosol topraklar
Volkanizma-kolüviyal depo

Alüvyal topraklar
Akarsular

Terra-Rossa topraklar
Akdeniz iklimi-Maki bitkisi-Kalker

Kahverengi orman toprakları
Ilıman Nemli iklim-Gür ormanlar

Kireçli orman toprakları
Sıcak ve kurak iklim-kalker

Kahverengi ve Kestane step toprakları
Ilıman karasal iklim-Bozkır bitkisi

Çernezyomlar
Nemli soğuk karasal iklim-Çayır bitkisi

Tuzlu topraklar
Kapalı havza-Eski göl tabanları-Kuraklık
10. Sınıf, 10. Sınıf Coğrafya, 10. sınıf coğrafya Türkiyede Toprak Tipleri,10. sınıf coğrafya Türkiye'de Toprak tipleri Etkinlik Cevapları,10. sınıf coğrafya Türkiye Toprak Tipleri Etkinlik Cevapları,Coğrafya

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

-->Lütfen Emeğe Kaşılık Bir Yorum yapınız
-->Seçeneklerden Anonim'e Tıklayıp Yorum Yapabilirsiniz
--> Yorumlarınız İçin TEŞEKKÜR EDERİZ.