19 Kasım 2011 Cumartesi

Olasılık


Olasılık
Olasılık
Aslında hayatımızda eğlenceli olarak düşündüğümüz alanlarda vardır olasılık. Bu nedenle konu olarak da eğlenceli fakat bir o kadar da zorladığı zamanlar da vardır. Olasılık konusunu öğrenmeye yardımcı olması için permütasyon, kombinasyonu bilmek gerekir. Öss ve Kpss‘de hemen hemen her yıl soru beklenir.

18 Kasım 2011 Cuma

Binom


Binom
Binom
Özdeşliklerden de hatırlayacağımız gibi belirli olan daha doğrusu olmazsa olmazlardan olan tam kare ve 3. kuvveti almayı bilmemiz gerekiyor. Fakat daha büyük kuvvetleri alırken zorlanacağımızdan dolayı binomla bu açılımlarda da istenilen değerleri bulmak kolaylaşacaktır.

Kombinasyon


Kombinasyon
Kombinasyon
Saymanın kolay yollarındandır fakat permütasyondan farklı olarak kombinasyonda seçim söz konusu olduğundan ayrı olarak değerlendirilir. Kümeler konusunda alt küme hesaplarında da kullanıldığından ilköğretimde daha önce anlatılmadığı halde artık öğretilmeye başlanmıştır.

Permütasyon


Permütasyon
Permütasyon
Saymanın kolay yolu olan çarpma kullanılarak permütasyon elde edilmiştir. Sıralama ve tekrarlanma sorularında sonucu bulmakta kolaylık sağlar. Kombinasyon soruları ile karıştırmamak gerekmektedir.

Karmaşık Sayılar


Karmaşık Sayılar
Karmaşık Sayılar
1. bölüm matematikte öğrendiğimizden, köklü sayılarda kökün derecesi çift ise içi negatif olduğunda reel tanımlı olmadığını biliyoruz. O halde karmaşık sayılar, öyle olan sayıları nasıl ifade ederiz sorusunun cevabıdır. Her yıl 1-2 soru gelmektedir.

TrigonometriTrigonometri
Trigonometri
2. matematik bölümünün en önemli konularındandır. Trigonometrik fonksiyonların kullanımı, özellikleri, çözümleri olduğundan hem geniş bir konu hem de farklı çok sorusu olduğundan önemli olmaktadır. Trigonometriden Öss‘de her yıl mutlaka 2-3 soru gelmektedir.

Logaritma


Logaritma
Logaritma
Logaritma, Öss 1. bölüm ya da 2. bölümde de çıkma ihtimali olan bir konudur. Günlük hayatta kullanmasak da matematik 2 konularında çok kullancağımızdan öğrenilmesi gerekmektedir. Her yıl 1 soru Öss’de gelir; fakat Kpss‘de bu ihtimal biraz düşer. Tabiki Sbs konusu olmadığından sorulmaz.

Eşitsizlikler


Eşitsizlikler
Eşitsizlikler
Eşitsizlikler, 1. bölüm matematikte bulunandan daha geniş olarak, verilen basit eşitsizliklerde öncelikle çarpanlara ayırma yönetmiyle ayırıp bulunan köklerle tablo oluşturularak daha ayrıntılı olarak burada incelenir. Her yıl Öss‘de en az bir soru beklenmektedir. Grafik üzerinde göstereceğimizden analitik geometri bilmek gerekmektedir.

Parabol

Parabolzli
Parabol
2. dereceden denklemlerin grafik olarak gösterilişi olduğundan 2. dereceden denklemler, eşitsikler konuları iyi bilinmelidir. Parabolle ilgili yine her yıl soru beklenir.2. dereceden denklemlerin grafik olarak gösterilişi olduğundan 2. dereceden denklemler, eşitsizlikler konuları iyi bilinmelidir. Parabolle ilgili yine her yıl soru beklenir.

17 Kasım 2011 Perşembe

9. sınıf new bridge success grade wokbbook kitabının cevapları

9. sınıf ingilizce workbook kitabı cevapları, Lise 1 ingilizce workbook cevapları, 9. sınıf new bridge success grade wokbbook kitabının cevapları, 1. sayfadan itibaren cevaplara 1 ,your,my,are,and,is,she,nice,m eet,am,how,address,te lephone,you,bu yok,how,years,is,meet,nice,nic e.
sayfa 2. c bölümü =correct the mistakes
I’m from chine
my name is filiz
no,he is greec
what nationality are you?
how do you spell it ?
2. sayfa d bölümü ..bos olan yerler.
what’s your surname
how old are you
where are you from
21.Main street yokrshire
postcode
what are you telephone number?
2.sayfa e bölümü.
what nationality are you ?
how old are you ?
where are you from ?
what you telephone number?
what is your name ?
how do you name spell it?
what’s your address ?
3.sayfa b bölümü
1 = T
2= F
3= T
4= F
5= F
3.sayfa 4 un a.sını yaparsın artık
b bölümü
1.what is this in english?
ıt’s a watch
2.What is this in english?
ıt’s an umbrella
3.what is this in englisj ?
ıt’s a bag
4. soru aynı
ıt’s a car
5.soru aynı
t’s a pencil
7. sayfa
1 A:what is this?
1B:ıt is a cake
2A:what is that?
2B:ıt ıs a dolphin
3A:what are those?
3B:they are flags
4A:what are these?
4B:they are dolphins
5A:what is this?
5B: ıt is a present box
6A:what is these?
6B:ıt is a leaf
7A:what are that?
7B:they are babies
8A:what are those?
8B:they are presents
9A:what are these?
9b:they are cakes
8. sayfa (e.g)
1A: has briand got a telephone?
1B: yes, she has
2A: has emre and gönenç got a car?
2B: they has
3A: has tracy got a car?
3B: no ,she has not
4A: has briand got a dog?
4B: yes she has
5A: have I got a computey ?
5B: yes I have
e.
1:how many you brothers have got?
2:I have got one brother
3:what is his name?
4:his name is doruk
5: how old is he ?
6: he is 16 years old
8: he is a student
9: has he got a girlfriend
10: yes he has
11: what she is nationality
12: she is french
8. sayfa (f)
1A: on
1B:the
2A: a
2Bthe
2A:a
(g)
1:a
2:a
3:s
4:a
5:the
6:a
7:a
8:a
98:an
10:the
11:the
12:a
13:a
14:a
15:the
16:the
Sayfa 13:
c..
1.mechanic
2.traffic warden
3.driver
4.rush hour
5.driving licence
6.motorways
7.helmet
8.underground
9.traffic jams
10.public transport
Sayfa 14:
safety tips for riding bicycle
1)don’t ride fast.
2)**ar a helmet to protect your head.
3)Ride in single file.
safety tips for drivers
1)Fasten your seat belt.
2)Don’t lean out of the window.
3)Use your lights at night.
Check your tyres regularly.
Sayfa 15:
1. he can not leave the campsite without permission
2. he can go fishing
3. he can not make a campfire
4. he can not get up late
5. he can not go to bed late
6. he can play different games
7. he can not sleep without a blanket
8. he can play the guitar and sing songs
9.he can swim in the river
10. he can go for a walk
11. he can breathe fresh air
12. he can climb the hills
13. he can learn to share
14. he can not watch TV
Sayfa 16:
1.angela is a british businesswoman.she can speak german butShe can’t speak japanese.
2. Nancy isn’t a good secretary.She can’t type fast orShe can’t use a computer.
3. I am a musician. I can’t sing and dance butI can play the piano.
4. Gizem is a good swimmer.She can swim orShe can wind-surf
5. Dogs clever animals. They can guard our houses or they can be our friends.
6. Cem is a good climber and a good athlete. He can climb mountains orhe can run fast.
7. Mary is a three-month-old baby. She can’t speak or She can’t walk
Sayfa 21:
The Rainbow Hotel
1.False
2.False
3.True
4.True
a.Fill in the blanks with “do-does-don’t or doesn’t:
1.A : Do
B : don’t
2.A : does
3.A : do
4.A : does
B : does
5.A : does
B : doesn’t
6.A : do
B : do
7.A : does
B : does
8.A : do
B : don’t
9.A : does
B : doesn’t
b.Fill in the blanks using the right form of the verbs in the box.
1.is
2.lives
3.draws
4.are
5.plays
6.goes
7.likes
Sayfa 22:
d.Ask questions with how often using the words given.Then ans**r the questions in full sentences.:
1.How often do you visit your grandfather?I visit my grandfather once **ek.
2.How often do you **** your mum with the housework?I **** my mum with the housework every Saturday.
3.How often does your mum go to the hairdresser’s?She goes to the hairdresser’s once a month.
4.How often do you go to the dentist’s?I go to the dentist’s twice a year.
e.Use the verbs in brackets to complete Nick’s typical Saturday.
1.usually
2.go
3.get back
4.usually gets up
5.never does
6.have
7.has
8.prefer
9.never drink
10.goes
11.not go
12.hate
13.I!m always
14.meet
15.go
16.come
17.plays
18.likes
19.sometimes listen
sayfa 23:
a.Complete the table with the sports in the box.:
play:
basketball, football, tennis, golf, volleyball
do:
karate, athletics, judo
go:
cycling, hiking, running, rafting
b.Complete the sentences with play, go or do.:
1.go
2.does
3.play
4.does
5.go
6.plays
Sayfa 24:
c.Circle the correct item:
1.a)you/her
2.c)my/its
3.b)on
4.a)in
5.b)his
6.c)they/in
7.a)at/at
d.Fill in the blanks using the prepositions:
1.at
2.at
3.of
4.of
5.in
6.on
Sayfa 29:
True-False:
1.False
2.True
3.False
4.False
5.False
Sayfa 30:
a)What do the signs mean?:
1.a.You cannot turn right
2.a.You mustn’t drive over fifty kph
3.a.It is forbidden to park here.
4.b.You can’t go any further.
5.b.You must be careful.It is a slippery road.
6.b.Disabled people can park here.
Sayfa 31:
e.g. You have to/must improve your English.
“____”___”___” join all the clubs.
“____”___”___” obey the rules.
“____”___”___” do your homework.
You mustn’t/can’t run in the corridors.
“_____”_______” cheat in the exam.
“_____”_______” make noise in the class.
You don’t have to/needn’t eat lunch at school.
d.Put the words into the correct order:
1.I have to get up early in the morning.
2.You must **ar your coat because it is very cold.
3.You mustn’t feed the animals at the zoo.
4.I can’t sit on the grass because it is **t.
e.Rewrite the sentences using the words in parentheses:
1.You aren’t allo**d to park here.
2.I don’t have to clean the car.
3.My brother has to find a job soon.
4. You mustn’t use mobile phones on the buses.
5. I don’t have to buy a new dress for my friend’s **dding.
6.Ypu mustn’t pick those flo**rs.
7.I needn’t go to school today because it is Saturday.
Sayfa 33:
1.People celebrate Mina Matsuri on 3rd March.
2.Mina Matsuri is an important day for young girls because they are entering into the adults’ world.
3.People are eating and drinking.
4.Gomokusushi is a kind of mixed sushi rice.
5.Girls are **aring smart dresses and beautiful shoes.
(önemsiz yerleri yapmıyorum…)
Sayfa 34:
c.Look at the pictures and ask questions using the verbs in the box:
1.What is it drinking?
2.Where are they having?
3.Why is she sleeping?
4.What is he playing?
d.Choose the correct ans**r:
1.b) making
2.a) making
3.make
4.a) do
5.a) do
6.b) making
7.a) make
8.b) does
Sayfa 36:
b.Complete the sentences using the words in the box.
1.ceremony
2.cheer
3.guests
4.prepare
5.****cious
Fiil in the gaps using the words in the box:
1.because
2.and
3.first
4.second
5.next
6.then
7.finally
Who’s who?
a.1.
d.2.
c.3.
b.4.
Write a description for the picture:
She is tall and beautiful.She is **aring red T-shirt and she is carrying her jacket in her hands.
Sayfa 37:
In a restaurant
True-False:
1.True
2.False
3.True
4.False
5.False
Sayfa 38:
e.Complete the sentences to solve the puzzle:
Across:
1.much
2.USA
3.eggs
4.sugar
5.peaches
6.cake
Down:
1.apples
2.man
3.any
4.cheese
5.bread
Sayfa 39:
a bowl of rice
two tins of coke
two pieces of cake
a bunch of parsley
a cup of tea
a bottle of oil
a jar of honey
a glass of orange juice
a.match the words with the pictures.
d.1.baked
b.2.boiled
c.3.fired
a.4.grilled
Match the sentences
d.1.
b.2.
e.3.
f.4.
g.5.
a.6.
c.7.
Sayfa 40:
d. Put the sentences into the correct order to make a dialogue.
9.a
6.b
10.c
8.d
1.e
4.f
7.g
2.h
5.i
3.j
Sayfa 42:
c. Complete the two dialogues with “was,vvere,wasn’t,vveren’t “:
1.A: vvere
B: was
A: vvere
B: wasn’t_____was
2.A: vvere
B: was
A: was
B: was
A: vvere
B: vvere
A: was
B: vvere____was
e.Ask questions about the underlined words:
1.Why wasn’t Selin at the party?
2.Where vvere The 2000 Olympic Games?
3.Who was your English teacher last year?
4.Whose room was very untidy yesterday?
5.What was Aysu’s favourite subject at school?
6.Which skirt was cheap?
7.Who was Mozart?
Sayfa 44:
1.akyscrapers(gökdelenler)
2.statue(heykel)
3.retired(emekli)
4.pansion
5.jogging
6.childhood(çocukluk devresi)
7…….
8.ancient(eski)
12.ünite:
Sayfa 45:
a.Which of these things did or didn’t you last **ek…:
1.I tidied my room last **ek.
2.I didn’t meet with my friends last **ek.
3.I watched a film last **ek.
4.I didn’t have a party last **ek.
5.I **nt to shopping last **ek.
c.Read the story quickly.Then find a suitable title for it.:
başlık:-Lucky day for the robber- yazdım ben
Sayfa 46:
e.Rewrite the last paragraph of the story to change the end.:
1.A : **re
B : missed
2.A : did____do
B : **nt
A : did____buy
B : bought
3.A : happen
B : slepped_____broke
4.A Did___go
B : studied
5.A : Did___go
A : see
c.Read the paragraph.Then choose the correct ans**rs.:
1.is
2.has
3.drives
4.arrives
5.left
6.got
7.drove
8.had
9.crashed
10.was
11.didn’t stop
12.is
sayfa 47:
a.Read the story and ans**r the questions.:
1.Mrs. Adams is a chess addict.
2.** don’t know.
3.They **re at their friends have last Saturday.
4.Because she last the game.
5.When they arrived home; they played her husband feel asleep on the chessboard.
c.Find the words in the text and match them with their meanings.:
1.beat
2.addict
3.furious
4.rival
sayfa 48:
Write a story according to the pictures.:
Yesterday morning Mary opened the dood and took the newspaper.She looked at wanted.She was acquainted with wanted.She called to police.Police arrested to wanted.
Sayfa 49:
Read the text and ans**r the questions.
1.Greece held the first Olympics in 776 BC.
2.Europe, Asia, Africa, Australia and America.
3.The most important in the Olypics is to take part, not to win.
4…
sayfa 50
d bölümü:
Scuba diving is as excitingas soccer.
Tennis is the most boring.
Soccer is the most tiring(yorucu).
Scuba diving is the most expensive.
Rafting is more difficult than tennis.
e bölümü:
T______________________ F_________________
T______________________ F_________________
f bölümü:
1.Emre is as fat as Can.
2.Sandy is as young as Paul.
3.Muğla is as hot as İzmir.
4.Manisa is as far as Seferihisar from İzmir.
5.Gül is as beautiful as Canan.
sayfa 51:
bilgisayarların karşılaştırılması…
1.faster
2.more po**rful
3.larger
4.better
5.more expensive
6.smaller
7.uglier
ünlülerin karşılaştırılması…
N.Yeşilçay is more beautiful than M.Cumbul.
Cem Yılmaz is funnier than Jim Carrey.
Brad Pitt is more handsome than S.Stallone.
George Clooney is more charismatic than Bruce Willies.
H.Bilginer is more friendly than N.Yeşilçay.
J.Roberts is more excellent than M.Cumbul
Jim Carrey is more multi-talented(birden çok yeteneği olan) than B.Willies.
Brad Pitt is more world famous than Cem Yılmaz.
…ekleyebilirsin ben bu kadar yaptım.
sayfa 52
b bölümünü yaparsın sadece isimleri yazcaksın…
c bölümü:
Ata Demirer is funnier than A.Einstein.
Sezen Aksu is more talented than Ata Demirer.
Albert Einstein is more intelligent than Sezen Aksu.
d bölümü: (isimleri değiştirerek yap sınıfta kim senden daha…)
Yağmur is younger than me.
Ozan is stronger than me.
Özge is friendlier than me.
Emine is funnier than me.
http://tumcevaplari.blogspot.com/
e bölümü:
1.colder
2.worse
3.older
4.better
5.bigger
6.hotter
7.more dangerous
8.more difficult
9.more expensive
sayfa 54:
a bölümü:
1.will
2.will……….will
3.won’t………will
4.will……..will…….will
5.will………..will
6.will……..won’t…….will
7.won’t………will
b bölümü:
1.I think people will be healthier.There won’t be any diseases like cancer or AIDS.
2.I think people won’t use mobile phones.They will use video phone watches.
3.I think people won’t have holidays on Earth.They will have holidays in space.
4.I think people won’t do the housework.Robots will instead.
5.I think people won’t plan their journeys.Computers will do instead.
Sayfa 57:
a.Fill in the gaps using can, can’t, could or couldn’t.:
1.can
2.could
3.can’t
4.couldn’t
5.can
6.couldn’t
7.can’t
Sayfa 58:
b.Look at the pictures ……
When my grandmother was at kindergarten, she had to brush her teeth.
When my grandmother was at kindergarten, she had to slept after lunch.
When my grandmother was at high school, she had to attend classes.
When my grandmother was at high school, she didn’t have to earn money.
When my grandmother was at high school, she had to join a club.
When my grandmother was at university, she didn’t have to **ar uniforms.
When my grandmother was at university, she had to study hard.
When my grandmother was at university, she had to get at least 70 in the final exams.
c.Look at the pictures and make sentences as in the example.:
If you go to New York, you can see The Statue of Liberty.
If you go to Paris, you can see The Eiffel To**r.
If you go to İstanbul, you can see The Topkapı Place.
If you go to London, you can see The Big Ben.
If you go to Berlin, you can see The Brandenburg Gate.
If you go to China, you can see The Great Wall.
If you go to India, you can see The Taj Mahal.
Sayfa 59:
2.freeze water=>b.it becomes ice
3.don’t water plants=>e.they die
4.heat ice=>a.it melts
5.leave metal out in the rain=>c.it gets rusty
If you freeze water, it becomes ice.
If you don’t water plants, they die.
If you heat the ice, it melts.
If you leave metal out in the rain, it gets rusty.
e.Look at the pictures and make sentences using “if”.:
If you want to lose **ight, go on a diet.
If you want to be successful, study regularly.
If you want to go abroad, have a passport.
f.Fill in the blanks using the correct tense.:
1.will miss
2.want
3.rains
4.be
5.don’t know
6.will go
7.need
8.will get
9.work
10.want
Sayfa 61:
Dear Cathy! :
1.terrible
2.celebrating
3.smoke
4.terrified
5.put up
6.hurt
7.put out
8.hearing from
Sayfa 62:
a bölümü:
While Berk was riding a bike, Alara was running.
While Jack was sleeping, George was watching TV.
While Merve was jumping with the rope, Ersin was washing the car.
As Aslı was calling the phone, James was drinking tea.
b bölümü:
2.I was having a lunch from 12 to 1p.m on Tuesday.
3.I was listening my teacher at 9.30 on Thursday morning.
4.I was watching TV at 7 on Saturday evening.
5.I was playing a game from breakfast to lunch time on Sunday.
Sayfa 63:
1.Yesterday, I saw Miriam.She was waiting for Tim at the bus stop.
I had time, so vve had a chat for a while.
2.While I was going to work in the morning, a cat jumped into the street.Luckily, I managed to stop in time and I didn’t hit it.
3.Last night, I vvent home at 11.I was alone.While I was walking along the street, I heard footsteps behind be.I was scared.
4.While I was washing the dishes, I dropped a glass.Fortunately, it didn’t break.
5.I vvent to the sports club last Saturday. Ken and Tim vvere there.Ken was playing tennis.Tim was swimming.
Sayfa 64:
b bölümü:
1.was reading
2.vvere sleeping
3.vvere drinking
4.was eating
5.vvere looking
6.was talking
7.was waiting
Ünite 17:
a.fill in the blanks
shape: round square oval triangle rectangle
size: long short narrow wide thin thick
texture: rough straight hard soft
material: wooden plastic glass metal
pattern: striped speckled plain flo**r checkered
b.match the definitions with the pictures
A-4
B-3
C-5
D-1
E-2
http://tumcevaplari.blogspot.com/
c.make meaningful sentences as in the example
1.I saw big,gey clouds
2.I have got beautiful,long,black hair
3.I bought a large,red and yellow umbrella
4.she has got a lovely,small,white Van cat
d.fill in the blanks with a phrasal verb.
1.boşluk=get on
2. boşluklar=yok…
3.boşluk=get back
4.boşluk=get over
5.boşluk=get off
e.yok…..
f.gül is a pretty young girl….
levent is a tall,**ll-built young…….
Sayfa 65:
1.She asks Carol for picking up her sister.
2.Because she has to work all day.
3.Yes, she wants to know about her personality.
4.She wants to know what she look like.
a bölümü:
A.5
B.4
C.6
D.2
E.3
F.1
b bölümü:
1.which
2.who
3.who
4.which
5.which
6.who
Sayfa 66:
c bölümü:
A.6
B.4
C.2
D.7
E.3
F.5
G.1
d bölümü:
2.A calender
3.A clown
4.A robber
5.A computer engineer
6.A remote controller
7.An acconunted
e bölümü:
1.He has got a job which isn’t very interesting.
2.She keeps telling us things which are always boring.
3.The man who has the necessary qualifications applied for the job.
4.Do you anything about the teacher who is going to teach us English.
5.What is the name of the fairy tale which is about a wooden puppet.
6.Do you know anything about the programme which controls the security system.
Sayfa 68:
d bölümü:
1.gets on
2.get on…with
3.gets back
4.get over
5.get on
e bölümü(bulmaca) :
http://tumcevaplari.blogspot.com/
1.selfish
2.confident
3.friendly
4.generous
5.kind
6.thoughtful
7-
8.talkative
9.cheerful
Sayfa 69:
A…Greenland
B…London
C…Arctic Circle
D…Moscow
E…Brazil
F…Equatorial Zone
G…Saudi Arabia
H…India
Sayfa 70:
a bölümü: (1-2 yanlışlık olabilir kusura bakmazsanız )
…shinning…sunny…hot
…blowing…windy…winds
…raining…rainy
…snowy…snows…cold
…clouds…cloudy
b bölümü: (Mark-Tony)
1.freezing cold
2.get sunburned
3.go ice-skating
4.go swimming
5.don’t forget
Sayfa 71:
a bölümü:
1.can’t she
2.do they
3.doesn’t she
4.didn’t he
5.isn’t she
b bölümü:
1.aren’t I
2.didn’t they
3.vveren’t you
4.aren’t there
5.did she
c bölümü:
1.can’t you
Yes,I can
2.aren’t they
Yes,they are
3.do you
No,I don’t
4.doesn’t she
Yes,she does
5.wasn’t it
Yes,it was
6.did they
No,they didn’t
7.isn’t she
Yes,she is
8.didn’t he
Yes,he did
a bölümü:
1.loudly
2.badly
3.fast
4.carefully
b bölümü:
1.more oftenly
2.loudly
3.more slowly
4.better
Sayfa 72:
1.happily
2.responsible
3.brilliantly
4.careful
5.late
6.madly (bu cümle bi kalıpmış hoca söyledi)
Ünite 19:
Sayfa 73:
a bölümü:
1. She has just cut her finger.
2.He has just had his lunch.
3.He has just broken the window.
4.He has just washed the car.
5.The cat has just climbed the tree.
6.He has just painted the wall.
b bölümü:
1.already
2.yet
3.just
4.yet
c bölümü:
1.have just had
2.haven’t decided yet
3.have already done ( book a table: rezervasyon yapmak, hocanız sorarsa… )
4.has just gone
Sayfa 74:
1.I didn’t like it-you have tasted-I really hate
2.what about-too spicy for me
3.I’m not-have on the menu
e bölümü:
1.Have you ever been to Athens?
2.Has she finished her term work yet?
3.Hakan hasn’t taken his English test yet.
4.Mr.Walker has already done the work.
5.How long have they known each other?
f bölümü:
1.Have you ever drunk pineapple juice?
2.She has just heard some wonderful news!
3.I have never been on a ship before.
4.I have finished two hundred pages so far.
5.I have already read this one.
a bölümü:
6.a
7.b
2.c
4.d
5.e
3.f
8.g
1.h
Sayfa 75:
b bölümü:
1.haven’t seen-have-been-was-did-come-came
2.has happened-hurt-scored
d bölümü:
1.already
2.ever
3.so far
4.this vveek
5.yet
Sayfa 76:
a bölümü:
1.T
2.F
3.T
4.F
5.T
20.Ünite:
Sayfa 77:
b bölümü:
5.A
7.B
2.C
8.D
1.E
10.F
3.G
9.H
4.I
6.J
Sayfa 78:
a bölümü:
1.hovvever
2.although
3.despite
4.whereas
b bölümü:
1.Despite being superstitious about the number 13, she had to stay on the 13th floor.
2.She doesn’t have a horseshoe in her house yet she has won the lottery three times.
3.Although my father eats a lot, he is not overvveight.
4.Ercan likes watching documantaries, whereas Pelin likes watching soap operas.(soap operas: pembe dizi)
5.In spite of the rain, vve vvent out.
6.The young mountaineer had an injured ankle, hovvever he vvent on climbing Mount Ağrı.
a bölümü:
1.came about
2.ran into
3.coming back
4.turn on
5.ran away
6.turn off
7.came across
8.come around
9.run out
10.turn the radio up…
Sayfa 79:
b bölümü:
1.blue bead
2.horoscopes
3.magician
4.luck
a bölümü:
4.a
2.b
1.c
3.d
b bölümü:
1.T
2.F
3.F
4.T
5.T
Fill in the blanks…:
1.don’t hurry….will miss
2.will accept…offer
3.sees…will buy
4.feel…can have
5.rings…tell
Kaynak: www.tekblogcu.com

9. sınıf ingilizce workbook kitabı cevapları, Lise 1 ingilizce workbook cevapları, 9. sınıf new bridge success grade wokbbook kitabının cevapları, 1. sayfadan itibaren cevaplar9. Sınıf, 9. sınıf ingilizce,9. sınıf ingilizce workbook,Lise 1 ingilizce workbook cevapları,workbook, İngilizce, Kitap Cevapları,  new bridge success grad workbook http://tumcevaplari.blogspot.com/

10.Sınıf - Lise 2 Tarih Kitabı Etkinlik Cevapları

10.Sınıf - Lise 2  Tarih Kitabı Etkinlik Cevapları
10. sınıf tarih kitabı cevapları, lise 2 tarih cevapları tarih proje ödevi sayfa 17
10. sınıf tarih kitabı cevapları, lise 2 tarih cevapları tarih proje ödevi sayfa 17
Tarih Proje Ödevi (Sayfa 17)
Osmanlı Devletinin Balkanlara Hakim Olmaya Başlamasından Sonra Burada Meydana Getirdigi Mimari Eserler [Cami,Han,Hamam,Köprü,Medrese] Arastırma Yapınız Ve Resim Albümü Hazırlayınız


9. Sınıf Edebiyat Kitabı Bütün Cevabları

 9. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevabı Bütün Cevapları

- Ölçme Değerlendirme 1-)D,Y 2-)DİL 3-)E 4-)B
Sayfa 8
1-)Y,D 2-)PSİKOLOJİ-TIP 3-)D
SAYFA 11
1) Y , D 2)Boşluk doldurma : SİSTEM 3)D şıkkı
Sayfa 12

11. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Sayfa 50-100

 11. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Sayfa 50-100


SAYFA 52’DEKİ ETKİNLİK
Sütün üretim aşamasından soframıza gelene kadar etkili olan doğal faktörler içerisinde özellikle iklim şartları hayvancılık yapılan bölgeyi o bölgedeki çayır yetişmesini direk etkiler buda üretim miktarı üzerinde etkili olur.

Yaz yağışının olduğu alanlarda gür otlaklar yetişeceğinden verim artar maliyet azalır.Aksi takdirde hayvanları hazır yemle beslemek zorunda kalırsınız buda maliyeti arttırır.
Olumsuz iklim koşulları ulaşımı olumsuz etkileyerek ulaşım maliyetlerini
arttırır. Süt ürünlerinin bozulmaması için soğutmalı kamyonlarla taşınması
gerekir bu durum dağıtım maliyetlerini arttırır.

İklim şartları insanların tüketim alışkanlıkları üzerinde de etkili olur
Yine üretim yapılan bölgedeki yer şekilleri ulaşım üzerinde ve beraberinde dağıtım üzerinde etkili rol oynar.Uygun ulaşım koşulları maliyeti düşürür.Kışın kapanan yollar dağıtımı olumsuz etkiler.Yine dağlık ve engebeli arazi ulaşımda zorluklara oluşturacağı için fabrika yeri olarak seçilmez buda süt ile fabrika arasındaki mesafeyi arttırır beraberinde sütün taşınması sonucu maliyet artar.
SAYFA 54’DEKİ ETKİNLİK
Üretiminde etkili olan beşeri faktörler pamuk ekimi yapılabilecek gerek teknolojik imkanların gerekse üretimden olgunlaşma dönemine kadar gerekli sulama ihtiyacının karşılanabilmesi bunları oluşturabilecek bir sermaye gereklidir.O bölgede yada çevre bölgelerde pamuk için uygun sanayi tesislerinin varlığı,üretilen pamuğun hızlı bir şekilde dağıtıma aktarılması için uygun teknolojik gelişmeler pamuğun hem üretim miktarını hem pazara ulaşma kalitesini etkiler.

Yine dağıtım aşamasında üretim bölgesinin uygun ulaşım koşullarına sahip olması,modern pazarlama yöntemlerine uygun pazarlanması dağıtım faaliyetlerini etkiler.
Yine pamuk için oluşturulan pazar yapısının çeşitli olması kullanıldığı sektörlerin bolluğu,Kullanıldığı sektörlerde yapılabilecek yoğun reklam tanıtım faaliyetleri,bölgenin genel gelir düzeyi,üretilen ürünün kalitesi ve insanlar için temel ihtiyaç gurubuna girip girmemesi ,üretilen ürünlerin fiyat sınıflandırması tüketilen pamuk üzerinde etkilidir.
Özetle pamuk için üretim tüketim dağıtım faaliyetlerinde tarladan toplanıp işlenmesinde uygun koşulların varlığı dağıtımında ki maliyet ve ulaşım avantajları tüketimine yönelik üretilen ürün çeşitliliği ,Pazar potansiyeli ,temel ihtiyaç sınıflandırmasındaki sıralaması etkili olan beşeri faktörler olarak karşımıza çıkar.
SAYFA 55’DEKİ ETKİNLİK
Reklam faaliyetleri tüketimi arttırmada önemli bir etkendir.
Bir bölgenin nüfus miktarındaki artış tüketimi arttırır.
Teknolojik gelişmeler insanların tüketim alışkanlıklarını arttırır.
Pazarlama teknikleri üretim tüketim dağıtım arasındaki ilişkide önemli bir rol oynar.
Dinamik nüfuslu bir ülkede girişimci ruha sahip insanlar farklı iş kollarının oluşmasını sağlarlar.
İhtiyaçların tür ve özellikleri tüketimi direk etkileyerek üretimde de rol oynar.
Siyasal ve politik ilişkiler ülkeler arası ticarette önemlidir.
Tüketimdeki hızlı artış üretim kapasitesinin zorlanmasına yol açar.
Bilim ve teknoloji üretim ,dağıtım,tüketim faaliyetlerinde kalite ve miktarı arttırır.

SAYFA 56/2’DEKİ ETKİNLİK
Teknolojik gelişmeler bir bölgede üretim tüketim ve dağıtım hizmetlerini olumlu etkiler.Hele de bu imkanlar reklam faaliyetleri ile birleşirse özellikle tüketim faaliyetleri artar.

Sermaye birikimi fazla olan bölgeler üretim faaliyetlerinde öncü tesislere sahip olur.Bu tür alanlarda iletişim hizmetlerindeki gelişmeler özellikle dağıtım faaliyetlerinde olumlu bir etkendir.
SAYFA 56/3’DEKİ ETKİNLİK
a-Soğuk hava depolarının yapılması üretilen malların korunması ve dağıtımı esnasında daha fazla dayanmasını sağlayarak etkili olur.Örnek balıkçı teknelerine soğuk depoların yapılması üretim miktarını etkilemiştir.
ÜRETİM-DAĞITIM

b-İletişim hizmetlerinin gelişmesi dağıtım faaliyetleri arasındaki irtibatı sağlayarak daha sağlıklı olmasını sağlar bu olanakların gelişmesi de mevcut tüketimi arttırır.
DAĞITIM-TÜKETİM

c-Yeni ulaşım yollarının yapılması ve ulaşımın çeşitlenmesi üretilen malın daha çabuk pazarlara sürülmesine yol açar insanlar ellerindeki malları satabileceği duygusuna kapılması yada satması daha fazla üretim yapmalarına yol açar dağıtımı kolaylaştırır beraberinde tüketimi olumlu etkiler.
ÜRETİM-DAĞITIM-TÜKETİM

d-Sanayi tesislerinin faaliyete geçmesi direk etkisini üretimde görürüz.Bölgede sanayi tesisleri sonucu üretimin artması dağıtım hizmetlerini de geliştirebilir ancak temel etken üretimdir.
ÜRETİM
e-Modern pazarlama yöntemlerinin kullanılması direk olarak dağıtımda etkili olur.Daha geniş bir kitleye ulaşmak tüketimi arttırır.Bunun için bayiler oluşturmak ,ürün hakkında Pazar araştırması yapmak dağıtım faaliyetleri için önemlidir.Bu alanda yapılan çalışmalar daha fazla tüketim demektir.

DAĞITIM ve TÜKETİM
f-Nitelikli iş gücünün sağlanması üretim ve dağıtım esnasında nitelikli iş gücü olması bu iki sektörü olumlu etkiler.
ÜRETİM-DAĞITIM

g-Tanıtıcı reklam filmlerinin yapılması ulaşılan Pazar kitlesini arttırarak tüketimi destekler.
TÜKETİM

h-Nüfusun artması mevcut ortam içerisin de daha fazla üretim dağıtım ve tüketim demektir.
TÜKETİM-ÜRETİM-DAĞITIM

SAYFA 60/1’DEKİ ETKİNLİK
SORU-1-Petrolün üretimden tüketime kadar geçirdiği aşamaları fotoğraflardan hareketle anlatınız.
İlk resimde petrolün ham petrol olarak çıkartılması boru hatlarıyla yada boru hatları sonrası deniz yolu tankerlerle ya başka bir boru hattına yada rafineliye taşınmasını burada işlendikten sonra kara yolu ulaşımı ile tüketim amaçlı benzin istasyonlarına oradan da arabalarda kullanılarak tüketim faaliyetinin gerçekleşmesi anlatılmıştır.
Petrol taşımacılığında sıvı özellik göstermesinden dolayı boru hatları ve çok yüksek miktarda petrol yükleyebileceğiniz tankerler kullanılır.
Soru -2-Kömür ile petrolün dağıtımını ,üretim ve tüketimini temel olarak karşılaştırınız.
Kömür üretiminde kömür ocakları sonrası gerek karayolu ,gerek demir yolu,gerekse deniz yolu kullanılarak mevcut kullanım alanlarına aktarılır.Kömür daha çok demir çelik endüstrisi,elektrik üretimi,ve yakacak olarak tüketilir.Katı bir kaynak olduğundan demir yolu taşımacılığı her zaman için tercih edilir ve avantajlıdır.Özellikle demir üretiminde kömür bölgeye götürülmektense demir bölgeye getirilerek işlenir ancak her tesis için bu özellik geçerli değildir.Termik santrallerde elektrik üretiminde kullanılır.Evlerimizde yakıt olarak kullanımında yakın merkezler için kara yolu tercih edilir.Kullanım yoğunluğu petrol kadar çeşitli değildir.Taşıma özellikleri petrole oranla farklıdır.

Petrolün üretim ve dağıtım faaliyetleri yukarıda anlatılmıştır.Tüketim olarak kömüre oranla daha gereklilik sahibidir.Kullanım alanı daha çeşitlidir.Boru hattı taşımacılığı bir avantajdır.
SAYFA 60/2’DEKİ ETKİNLİK
Burada üretim tüketim ve dağıtım bir arada düşünülerek en avantajlı koşulların sağlanmasına özen gösterilmektedir.

Hammadde bölgesi olması ucuz işgücüne sahip olması işin üretim kısmıyla ilgili limanlara sahip olması ve önemli Pazar alanına yakın olması da dağıtım ve tüketimde önemli avantajlar sağlar özellikle dağıtımda maliyeti düşürür tüketimi destekler.
SAYFA 63’DEKİ ETKİNLİK
Doğal Kaynak Türleri Nereden elde edildiği,Oluşum Kökenleri Kullanım amacı ,Faydaları ve Önemi

Kömür Bitkisel maddelerin yer altında depolanarak değişime uğramasıyla oluşur Isınma ve termik santrallerde elektrik enerjisi elde etmekte kullanılır.
Petrol Petrol, denizlerdeki bitki ve hayvanların çürüdükten sonraki kalıntılarından oluşur. Bu kalıntılar deniz yatağında milyonlarca yıl boyunca çürüdükten sonra, geriye yalnızca yağlı maddeler kalır. Çamur ve büyük kaya katmanları altında kalan yağlı maddeler de petrol ve gaza dönüşür. Mazot, benzin, gaz yağı petrolün en çok bilinen ürünleridir. Mumlarda ve cilalarda petrol bulunur, parfümler, kozmetikler , etilen, tırnak cilası yapımında kullanılan aseton, yapay kauçuk, plastik, sıvı deterjan yapımında kullanılan kimyasal maddeler, bazı ilaçlar hep petrol sayesinde vardır.tekstil ürünü de petrolden üretilen maddeler sayesinde yapılmaktadır.
Uranyum Uranyum, 1800°C’a doğru eriyen, gümüş beyazlığında bir madendir. Nükleer enerji üretiminin (nükleer reaktörler ve piller, atom bombalan) temel hammaddesi olarak kullanılır
Doğalgaz Fosil yakıtlar grubundan hidrokarbon esaslı doğalgaz, yer altında gözenekli kayaların boşluklarına sıkışmış olarak yada petrol yataklarının üzerinde gaz halinde büyük hacimler şeklinde bulunur.Doğalgaz; %95 metan, az miktarda da etan, propan atom, bütan ve karbondioksitten oluşan renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gazdır. Ham petrole alternatif bir yakıt olarak dış enerji çeşitliliği açısından stratejik bir avantaj sağlar. Günümüzde doğalgaz sanayi için vazgeçilmez bir yakıt konumuna gelmiştir.Elektrik üretimi ,ısınma ,mutfaklarımızda kullanılır.
Ormanlar Uygun iklim koşullarında yetişme imkanı bulan Orman; ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlı varlıklarla toprak hava, su , ışık ve sıcaklık gibi fiziksel çevre faktörlerinin birlikte oluşturdukları karşılıklı ilişkiler dokusunu simgeleyen bir ekosistemdir. Kullanım alanı geniştir.İlaç sanayi,yakacak ,mobilya,kırtasiye,kağıt sayılabilir.
Çayır ve otlaklar Kurak ve yarı kurak bölgelerde yağış azlığından dolayı ağaç yetişmeyen yerlerde yada yüksek yerlerde yaz yağışlarına bağlı olarak görülen doğal bitki örtüsüdür. Kullanım alanları hayvancılık sektöründe ön plana çıkar.
Güneş enerjisi İklim koşullarının elverişli olduğu yerlerde güneşlenme süresi ile bağlantılı gelen ışınların çeşitli sistemler kullanılarak enerjiye dönüştürülmesidir. Son yıllarda alternatif enerji kaynağı olarak kullanılması konusunda çalışmalar sürüyor. Güneş Enerjisinden Doğrudan Isı Enerjisi ,
Güneş Enerjisinden Doğrudan Elektrik Enerjisi ,
Güneş Enerjisinden Hidrojen Enerjisi elde etmek mümkündür. Kullanım suyu ısıtılması, yüzme havuzu ve limonluk ısıtılması ; kaynatma ve pişirme ; bitkisel ürünlerin kurutulması , su damıtılması , yapıların ısıtılması ve soğutulması
Rüzgar Doğadaki ısınma özelliklerine bağlı olarak oluşan basınç farkında havanın yer değiştirmesi sonucu oluşan doğal bir kaynaktır. Elektrik üretme ,Pilleri şarj etme
Su depolama ,Taşımacılık
Su pompalama ,Tahılların öğütülmesi
Soğutma
Gelgit ay ve güneş’in yeryuvarı
üzerindeki çekim güçleri nedeniyle deniz yüzünde, özellikle
anadenizlerde
su düzeyinin alçalması, kabarması olayı, Gel-git enerjisini elektriğe dönüştürmek için yaygın olarak, uygun bulunan koyların ağzının bir barajla kapatılarak, gelen suyun tutulması, çekilme sonrasında da yükseklik farkından yararlanılarak türbinler aracılığı ile elektrik üretilmesi hedeflenir.

Biyokütle Biyokütle enerji teknolojisi kapsamında; odun (enerji ormanları, ağaç artıkları), yağlı tohum bitkileri (ayçiçek, kolza, soya v.b), karbo-hidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, pancar, v.b), elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum,vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk v.b), hayvansal atıklar ile şehirsel ve endüstriyel atıklar değerlendirilerek enerji elde edilir. Biyokütle yenilenebilir, her yerde yetiştirilebilen, sosyo-ekonomik gelişme sağlayan, çevre dostu, elektrik üretilebilen, taşıtlar için yakıt elde edilebilen stratejik bir enerji kaynağıdır. Türkiye sadece odun, bitki ve hayvan atık-artıklarından yakacak olarak ısınma ve pişirmede yararlanmakta
Toprak Toprak; kayaların ve organik maddelerin çeşitli derecedeki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar topluluğu barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan ve katı yer kabuğunun, uzun zaman içerisinde belirli özellikler kazanan en üst kısmını saran doğal, dinamik bir yapıdır.Sıcak ve nemli bölgelerde oluşumu daha hızlıdır. Tarımda ,hayvancılıkta,ormancılıkta sanayide kullanılır.Seramik ,porselen,tuğla ,kiremit örneklendirilebilir.
Çakıl-kum depoları Akarsu yataklarında yada biriktirme alanlarında görülür genelde taşınmış özellikleri gösterir. Tarımsal amaçlı ve inşaat sektöründe kullanılır.
Su kaynakları Doğada mevcut su döngüsü bünyesinde oluşan kaynaklardır.Bunlar akarsular ,göller,yer altı suları ,buzul erimesi sonucu oluşan sular olarak belirtilebilir. Kullanım alanı olarak en temel gıdamız su ihtiyacımızda,temizlik,tarım,sanayide kullanılır,enerji elde edilmeside kullanım alanlarından biridir.
Doğal turistik kaynaklar Ormanlık alanlar,göller, şelaleler,
denizler doğal yaşam alanları,doğal turistik kaynak gurubuna girer. Kullanım alanı daha çok turistik amaçlıdır.

SAYFA 74’DEKİ ETKİNLİK
Anadolu eski zamanlardan beri bir çok uygarlığa merkez olmuş önemli bir tarihsel potansiyeli olan bir yerdedir.

Önemli bir geçiş noktasında bulunması verimli topraklara sahip olması iklim çeşitliliğinin görülmesi Anadolu’nun ekonomik çeşitliliği bir çok uygarlığın kurulmasına ve bu uygarlıklardan kalma eserlerin ülkemizde yaygın olmasının sebebidir.
SAYFA 78’DEKİ ETKİNLİK
SORU-1-Araziler hangi amaçla kullanılmıştır ve bunun üzerinde yer şekilleri nasıl etkili olmuştur.
Bölgenin horst ve graben alanlarından oluştuğunu söyleyebiliriz.Bu bölge özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğunluk kazandığı toprak ve iklim özelliklerine sahiptir.Genel olarak tarımsal faaliyetlerin ön plana çıktığı beraberinde tarıma dayalı yer yer sanayi tesislerinin bulunduğu yerleşmeler gözlenmektedir.Yamaçlara doğru yerleşmeler görülmekle birlikte yayılım verimli tarım arazilerine doğrudur.Yer şekilleri bunda önemli bir etkendir.Horst alanlar yükselti ve engebe şartlarından dolayı yerleşmeleri horstlar arasında kalan bölgelere yönlendirmiştir.

SORU-2-Arazilerin gelecekteki muhtemel kullanımı ile ilgili senaryolar oluşturunuz.
Arazilerin gelecekte kullanımı ile ilgili olarak hızlı nüfus artışı ve insanların barınma ihtiyaçları için konut yapımı ve diğer ihtiyaçları için üretim tesislerinin kurulması gelecekte mevcut tarımsal alanların iyice daralmasına yol açacaktır.İnsanlar bir noktadan sonra tarımsal faaliyetlerin önemini kavradığı noktada yerleşmeler yamaç bölgelere kullanım alanı olarak ölü noktalara kayabilir tarımsal alanlar korunmaya çalışılabilir.

SAYFA 79’DAKİ ETKİNLİK
%65,5 HİZMET
%24,4 TARIM
%10,1 SANAYİ

Burada belirtilen değerler sektörlerin ekonomiye katkılarıdır.Her ne kadar tarım sektörünün ekonomiye katkısı az gibi gözükse de tarımda çalışan kişi sayısı çok tur.Sanayi sektöründe çalışan kişi sayısı ise azdır.Buradaki dağılım ülkemizin tarım toplumundan kurtulup sanayi ve hizmet sektörüne geçiş sürecinin yansıtıldığı yani gelişmekte olan bir ülke yapısı olduğunu göstermektedir
SAYFA 80/1’DEKİ ETKİNLİK
Coğrafi konum özellikleri
Ekonomiye katkısı

Üç tarafının denizlerle çevrili olması ve boğazlara sahip olması
Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili olmasından dolayı hinterlandı çok iyi limanlara sahiptir.Bu özelliği uluslar arası ticaret faaliyetlerinde ülkemize ciddi avantajlar sağlar.Karadeniz’e komşu ülkeler ile diğer ülkeler arasındaki deniz ticareti boğazlar yoluyla yapılır ve böylece ülkemize stratejik önem kazandırır.Turizm yoluyla çeşitli gelirler elde edilir.

Önemli/stratejik enerji ve yer altı kaynaklarına sahip olması ve bu kaynaklar bakımından zengin ülkelere komşu olması
Enerji kaynakları aktarımı açısından son derece önemli stratejik bir noktadadır.Sanayi için gerekli olan hammadde ve enerji kaynaklarına kolayca erişilebilir.Komşu ülkelerin sahip olduğu petrol ve doğalgazın dünya pazarlarına ulaştırılmasında ülkemiz önemli bir yere sahiptir.

Farklı mevsimlerin yaşanması
Turizm faaliyetleri için önemli avantajlar sağlar.Buna bağlı olarak Ege ve Akdeniz kıyılarında plaj turizmi gelişirken yükseltinin kış sporları için uygun olduğu dağlarda ise kayak turizmi gelişir.Turizm açısından çeşitlilik sunması ülkemiz için ciddi bir avantajdır.

Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının birbirine en fazla yaklaştığı yerde olması
Kıtalar arası ulaşım bağlantılarının ülkemizden sağlanması gerek ekonomik gerekse kültürel açıdan ülkemize katkılar sağlar. Bu durum ülkemize stratejik açıdan önem kazandırır.Bu kıtalar arasındaki ulaşım bağlantısını ülkemiz kurar.

Doğu ve Batı medeniyetlerinin buluşma noktasında yer alması
Ülkemize kültür turizmi faaliyetleri açısından avantaj sağlar.Sahip olduğu bu özellik ülkemizde turizm açısından zenginlik sağlar.Kültürel kaynaşmaya yardımcı olur. Ülkemizde hem doğu hem de batı medeniyetlerine ait tarihi eserleri görebilmek mümkündür.

Bulunduğu bölgeye göre zengin su kaynaklarına sahip olması
Geleceğin en önemli kaynaklarından biri su olacaktır.Enerji kaynağı olarak ülkemiz hidroelektrik enerji potansiyeli bakımından Avrupa’da 3. sıradadır. Ayrıca Ortadoğu’nun can damarı olan Fırat ve Dicle kaynaklarını ülkemizden alır ve bu durum ülkemizin stratejik önemini arttırmaktadır.Tarımsal faaliyetler üzerinde etkili olur.

SAYFA 80/2’DEKİ ETKİNLİK
1.Ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetler bugünkünden farklı olur muydu?
Sebebini belirtiniz?

Evet farklı olurdu.Çünkü iklim,toprak yapısı,denize göre konum,yükselti şartları,stratejik avantajlarımız ortadan kalkabilir yada değişirdi bizde mevcut konum özelliklerimize göre ekonomik faaliyetlerimizi belirlerdik…
2.Bu konum Türkiye’nin ekonomisini nasıl etkilerdi? Açıklayınız.
Ülkemizin matematik konumu belirtilen enlemler olduğunda Türkiye şu anki iklim özelliklerinden farklı özellikler gösterirdi.İklim çeşitliliği ortadan kalkar buda ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerin çeşitliliğini olumsuz etkilerdi.Yine özel konum özelliklerimiz değişirdi bu noktada şu an ekonomik faaliyetlere yön veren konum avantajlarımızı kaybederdik.Enerji kaynakları geçiş noktasında olmaz ,Asya Avrupa’yı birbirine bağlamaz geçmişten gelen tarihsel kültür zenginliklerine sahip olamazdık.Bu özellikler birleştiğinde ekonomik faaliyetlerimizdeki çeşitlilik azalır yada değişirdi.
SAYFA 81’DEKİ ETKİNLİK
SORU-1-Türkiye arazisinin ne kadarında verimli bir şekilde tarım yapılabilir? Bu araziler Türkiye’nin nerelerinde yoğunlaşmıştır?

Kitabınızda bir üst paragrafta tarım yapılabilecek uygun alanlar için 500 m den az olan arazilerimizin daha uygun olduğu belirtilmiştir.Bu alanlar toplam arazimiz yalnızca % 16 sını meydana getirmektedir.Bu araziler Türkiye’nin kıyı bölgelerinde ve ülkemizin batısında yoğunlaşmıştır.
SORU-2-Türkiye’de arazinin ne kadarı, tarımda verimin azaldığı ve
yerleşmenin zorlaştığı kuşakta yer alır?
Bu araziler Türkiye’nin nerelerinde yoğunlaşmıştır?

1000 m nin üzerine çıkıldığında tarım da verim azalır ve yerleşme zorlaşır.Uygun düzlükler olsa bile çoğu kez iklim şartlarının elverişsizliği tarımda çeşitliliği engeller.
Bu araziler toplam arazimizin %58 ini meydana getirmektedir. Bu alanlar ülkemizin
Kuzey Anadolu dağları , Toros dağları ve Doğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır.

SAYFA 83/1’DEKİ ETKİNLİK
OLAY ETKİLERİ
Kar yağışlarının yoğun görülmesi Kış sporlarının gelişmesine bağlı olarak turizm gelirlerin artması. Bu etkiler yaygın olarak Bursa, Kayseri, Bolu, Erzurum, Kars illerinde görülür.Ulaşımda zorlukların yaşanması, bazı
işletmelerin maliyetinin artması, açık havada çalışılan tesislerin üretime ara vermesi. Bu etkiler genellikle ülkemizin doğusunda görülür.
Güneşlenme süresinin uzun olması Deniz turizmin gelişmesini, ısıtma maliyetlerinin düşmesini, güneş enerjisi potansiyelinin fazla olmasına yol açar.Akdeniz ve Ege kıyıları ile İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür.Kuraklık yaşanmasına neden olur.Akdeniz ve Ege kıyıları ile İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür.
Yaz mevsiminin yağışsız geçmesi Deniz turizmin gelişmesini sağlar. Yaz kuraklığı isteyen tarım ürünlerinin yetişmesine imkân tanır.Akdeniz,Ege, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür.Kuraklığın ve orman yangınlarının artmasına neden olur.Akdeniz,Ege, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür.
Yıl boyunca yağışın görülmesi Su kaynakları zenginleşir, hidroelektrik potansiyeli artar, gür ormanlar gelişebilir.Karadeniz kıyılarımızda görülür.Ulaşım zorlaşır, sel ve heyelan olayları artar.Karadeniz kıyılarımızda görülür
Donma olayının yaşanması Kış turizminin gelişmesini sağlar,Doğu Anadolu başta olmak üzere deniz etkisinden uzak iç kesimlerde görülür.Ulaşım zorlaşır, tarımsal üretim ve ekonomi de kayıplar ortaya çıkar.Doğu Anadolu başta olmak üzere deniz etkisinden uzak iç kesimlerde görülür.

SAYFA 83/2’DEKİ ETKİNLİK
SORU-1-Nüfusun yaş yapısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Nüfus piramiti incelendiğinde doğum oranlarını kontrol altına almaya çalışan bir ülke özelliği göstermektedir.Ülkemiz genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Yaşlı nüfus oranı azdır.
SORU-2-Nüfusun yaş yapısının ülkemiz ekonomisine sağladığı avantajlar ve
Dezavantajlar nelerdir?Tartışınız.

Genel olarak düşünüldüğünde ülkemiz nüfus yapısında genç nüfus oranı fazladır.
İş(istihdam)sıkıntısının yaşanması, nüfus artış hızının ve bağımlı nüfus oranın
fazla olması ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir.
Buna karşın nüfusun mevcut genç nüfusun eğitilerek nitelikli hâle gelmesi ve istihdamın sağlanması durumunda ülkemiz için nüfus, önemli bir zenginlik olacaktır. Ülkemiz genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir.

Sevgili gençler bu etkinlikler yoğun üniversite temposunda sizlerin zaman kayıplarınızı azaltarak
bir nebze faydamız olması açısından hazırlanmaktadır.Sizlerde gereken bilinci göstererek bu etkinliklerden faydalanmanız noktasında kopyala yapıştırmadan ziyade cevapları anlamaya çalışarak faydalanmanız temennimizdir.Aksi takdirde yapmış olduğumuz çalışma amacına ulaşmaz ve sizlerde sadece günü kurtarmış olursunuz.Kafanıza yatmayan cevaplara müdahale etmeniz gerekirse yorum bölümlerinden tartışmaya açmanız önerilmektedir.Aksi takdirde buradaki günü kurtarma talebiniz ileriki hayatınızda geleceğinizi kaybetmeye yönelik sizleri ciddi bir hataya sürükler…

SAYFA 85’DEKİ ETKİNLİK
SORU-1-Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımında uygulanan ekonomik politikaların etkisi nasıl olmuştur?Tartışınız.

Tablolar incelendiğinde özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımsal faaliyetler ön plana çıkmakta bu yıllardan sonra özellikle 1950 den sonra sanayi ve hizmet sektörünü geliştirmeye yönelik politikalar ön plana çıkmakta ve bu değişim sonucunda tarımsal pay azalmış sanayi ve hizmet sektöründe artışlar gözlenmiştir.
SORU-2-Yıllara bağlı olarak en fazla değişim hangi sektörde olmuştur? Bu değişim neyi ifade eder?
Şekillerdeki rakamlar incelendiğinde en fazla değişim tarımsal sektörde gözlenmekte bu değişim ülkemizin yavaş yavaş tarım toplumu özelliğinden kurtularak sanayileşme yolunda adımlar attığının gelişmeye yönelik hamleler gösterdiğinin bir göstergesidir.
%45 den %16 lara kadar gerilemiş buradaki gerileme sanayi ve hizmet sektörünün etkin bir konuma geldiğinin bir göstergesi ülkenin geliştiğinin bir işaretidir.

SORU-3-Sektörlerdeki değişimi göz önüne alarak Türkiye ekonomisinin geleceğe yönelik sektörel dağılımı hakkında senaryolar oluşturunuz.
Tarım sektörünün ekonomi içinde payı giderek azalacaktır. Sanayi ve özellikle de hizmet sektörlerinin payı giderek artacaktır.
SAYFA 86’DAKİ ETKİNLİK
SORU-1-Ülkemizin nerelerine teşvik politikası uygulardınız? Niçin? Tartışınız.

Ülkemizin işsizliğin fazla olması nedeniyle göç veren ve geri kalmış Doğu Anadolu ,bölgelerine ,Doğu Karadeniz İç Anadolu’nun ön plana çıkamamış şehirlerine ,Güney doğu Anadolu bölgelerine teşvik politikaları uygulardık.Belirli illerde yapılacak yatırımlara sağlanacak vergi ve sigorta primi teşvikleri, enerji desteği ve bedelsiz arsa temini ile yeni yatırım sahaları açılacak, yatırımlarla burada yaşayan insanlara iş imkanları sağlanacak ve gelir düzeylerini yükseltecektir. Böylece yöre insanlarının başka bölgelere göçü de önlenmiş olacaktır.Bölge gelişecek kentleşecek diğer sektörlerin gelişmesi sağlanacak.
SORU-2-Hangi sektörün gelişmesi için teşvik uygulardınız? Söyleyiniz.
Ekonomik değer açısından ön plana çıkan sektörler desteklenebilir yine öncelikle fazla işçi çalıştıran sektörler başta olmak üzere (Tekstil , turizm gibi) , teşvik verilen bölgedeki doğal kaynakları değerlendirebilecek yani bölgedeki tarım, hayvancılık, madencilik faaliyetlerinin gelişmesini sağlayacak sektörlere teşvik uygulardık. Bölgedeki doğal kaynaklarla uyumlu yatırımlar teşvik politikalarında öncelikli olurdu.
SORU-3-Yapacağınız uygulamada ne tür kolaylıklar sağlardınız? Sebeplerini tartışınız.
Bedava yada ucuz arsa ile vergi indirimi veya ertelemesi, araç gereç alımında gümrük vergisi, KDV indirimi veya muafiyeti, ucuz enerji,iş gücü teminini gibi çeşitli kolaylıklar sağlardık. Bunlar yatırımcıyı teşvik ederek yatırım yapılmasını kolaylaştırmaktadır.
SAYFA 89’DAKİ ETKİNLİK
Tarımı Destekleyen Kuruluşlar:Tarım ürünlerinin toplanması, pazarlanması ve işlenmesi yönüyle çiftçilerin desteklenmesi gerekmektedir. Türkiye’de tarıma destek sağlayan çeşitli kuruluşlar bulunmaktadır.Tarım Bakanlığı,Ziraat Bankası,tarım Kredi ve Satış Koperatifleri,Türkiye Zirai Donatım Kurumu,Devlet Üretme Çiftlikleri,Çaykur,Tekel,Toprak Mahsulleri Ofisi,Tariş, Çukobirlik, Antbirlik, Fiskobirlik,Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri tarımı destekleyen ve tarımla ilgilenen kuruluşlardır.

SAYFA 90’DAKİ ETKİNLİK
CEVAP-1-Tarımın alanlarının Türkiye yüzölçümündeki payı: %36 dır.

CEVAP-2-Tarım alanlarımız son sınırına ulaşmıştır.Yeni tarım alanları yapılırsa otlak ve meralar ile orman alanlarımız yok olur. Bu durumda doğal denge ve çevre şartlarında bozulmalara yol açar.Ülkemizdeki hızlı şehirleşme bir çok noktada tarım arazilerinin işgal edilmesine sebep olmuştur.Bir çok noktada ormanların tahrip edilmesi tarla açmak amaçlıdır.Olumlu etken olarak tarımsal üretimimizi olumlu etkileyebilir ancak Türkiye’deki sorun mevcut tarım arazisi darlığı değil bu arazinin modern tarım metotlarıyla işlenememesidir.
SAYFA 91’DEKİ ETKİNLİK
ARPA:Soğuğa ve sıcağa dayanıklıdır. Bundan dolayı buğdayın yetişebildiği her yerde yetişir. Üretim en fazla İç Anadolu Bölgesinde gerçekleşir.
MISIR:Yetişme döneminde bol su ister. Bundan dolayı yurdumuzda sulama imkanı olan bütün her yerde tarımı yapılabilir.Bugün mısır üretimimizin yarısına yakını Akdeniz Bölgesi’nden elde edilir Üretimde 2. bölge Karadeniz Bölgesidir.
FINDIK:Anavatanı Türkiye’dir. En iyi yetişme şartları Karadeniz iklim bölgesidir. Yurdumuz üretiminin %90 ‘ını Karadeniz Bölgesi karşılar. En fazla Ordu- Giresun olmak üzere Karadeniz kıyılarında tarımı yapılmaktadır. Ayrıca Marmara Bölgesi’nde Sakarya çevresinde tarımı yapılır. Türkiye dünya fındık üretiminde ve ihracatında ilk sırada yer alır (%60-70).
AYÇİÇEĞİ:İlk yetişme döneminde su , hasat döneminde kuraklık ister. Bundan dolayı Doğu Karadeniz kıyıları hariç bütün bölgelerimizde sulama ile tarımı yapılır. Üretimde Marmara Bölgesi % 80 oranıyla birinci sıradadır.
BUĞDAY:Her mevsimi yağışlı geçen Karadeniz kıyı şeridi ile düşük sıcaklıktan dolayı Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek yerleri dışında bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir.Ülkemizde en fazla üretimi yapılan bölge İç Anadolu Bölgesidir.
PİRİNÇ:Çeltik ilk çimlenme döneminde bol su ister. Hasat döneminde kuraklık gerekir. Tarımı akarsu kenarlarında gelişmiştir. Çeltik tarım alanlarında sivrisinek çok geliştiğinden ekim alanları devletin kontrolündedir.Yerleşim birimleri çevresinde tarımına müsaade edilmemektedir.Ülkemizde en çok Marmara Bölgesi’nde üretilir.
ÜZÜM:Kışın –4oºC ye kadar dayanabilen üzüm, bundan dolayı meyveler içinde yetişme alanı en geniş olanıdır. Üzüm üretiminde başta Ege Bölgesi (Manisa, İzmir, Denizli ) gelir. Dünya kuru üzüm üretimde ülkemiz ilk sıradadır. Ayrıca üzüm önemli ihracat ürünlerimizdendir
TURUNÇGİLLER:Tropikal iklim bitkisidir. Yurdumuzda tarımı en fazla Akdeniz Bölgesinde gelişmiştir (%88). Ayrıca Ege Bölgesi’nde İzmir’e kadar olan güney kıyılarında, Güney Marmara Bölümü’nün soğuktan korunmuş kıyılarında, Doğu Karadeniz Bölümü’nde Rize çevresinde ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin batısında tarımı yapılmaktadır
PAMUK: Alüvyal toprakları sever. Ayrıca yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyar. Yetişme döneminde bol su, hasat döneminde kuraklık gerekir. Üretimde Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gap ile birlikte birinci sırayı almıştır.İkinci sırada Ege Bölgesi yer alır.
ZEYTİN:Akdeniz iklim bitkisidir. Ancak Akdeniz Bölgesinde daha fazla gelir getiren ürünlere öncelik tanınmasından dolayı tarımı fazla gelişmemiştir. Bugün üretimde Ege Bölgesi birinci sıradadır. Zeytinin devirli üretim özelliğinden dolayı; üretim bir yıl fazla ,bir yıl azdır.Ülkemiz zeytin üretiminde İtalya , İspanya ve Yunanistan’dan sonra 4. sıradadır
TÜTÜN:Kıraç arazilerde yetişebilir. İlk yetişme döneminde su ister, sonra mutlaka kuraklık olmalıdır. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Ancak kaliteli tütün yetiştirilmesi amacıyla ekim alanları devlet tarafından sınırlandırılmıştır. Üretimde Ege Bölgesi birinci sıradadır
ELMA:Üzümden sonra yetişme alanı en geniş olan meyvedir. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Niğde, Nevşehir, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bursa, Burdur, Isparta, Antalya önemli elma üretim merkezlerimizdir.
İNCİR:Akdeniz iklim bitkisidir. Kış ılıklığı ve yaz kuraklığı ister. En fazla tarımı başta AYDIN olmak üzere Ege Bölgesi’nde gelişmiştir. Üretimin %80 i bu bölgeden karşılanır.Dünyanın en lezzetli inciri AYDIN da yetiştirilir. Türkiye dünya kuru incir üretiminde ilk sırada yer alır ve önemli ihracat ürünümüzdür.

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Etkinlik Cevapları (2011-2012)

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Etkinlik Cevapları 3. ve 7. Sayfalar Arasındakı Etkinlik ve Ölçme Değerlendirme Cevapları

Sayfa 3:

Soru 2 ) Tarih önesi devirlerde bu şekiller yazı olarak kullanılırdı.İnsanlar bu şekillerle birbirlerile iletişim kurarlardı…
Sayfa 4)
Soru 1) Metne göre iletişim iki kişi arasındaki her türlü anlam alışverişine denir
Soru 4) Dille gerçekleştirilen iletişim hem sözlü hem de yazılı olarak gelecek nesillere aktarılmak için saklanabilir.Bu sebepten dolayı dille gerçekleştirilen iletişim diğer iletişimlerden daha da gelişmiştir
Sayfa 5)
çünkü insanların aralarındaki sorunlarını çözebilmesi için
çünkü insanların düşüncelerini birbirlerine aktarması için
çünkü çağımızı modernleştirmek için
çünkü kültürümüzü geliştirmek için


İkinci Dereceden Denklemlerİkinci Dereceden Denklemler
İkinci Dereceden Denklemler
Derecesi 2-3 olan denklemlerin kökleriyle ilgili hesaplamalarda kolaylık sağlar. Bu konuyu daha iyi anlayıp yapabilmek için özellikle çarpanlara ayırma ve üslü sayılar-köklü sayılar iyi bilinmelidir.

Polinomlar


Polinomlar
Polinomlar
Derecesi büyük olan denklemlerle ilgili bir konu olduğundan 2. bölüm matematik için önemlidir ve her yıl en az bir soru beklenir. Polinomlar için özellikle üslü sayılar – köklü sayılar, özdeşlikler-çarpanlara ayırma, bölünebilme-obeb-okek konularına hakim olmak gerekir.

16 Kasım 2011 Çarşamba

10.Sınıf Dil Anlatım Kitabı Cevapları Zambak Yayınları (2011-2012)

 10.Sınıf Dil Anlatım Kitabı Cevapları Zambak Yayınları (2011-2012)
http://tumcevaplari.blogspot.com/2011/11/10snf-dil-anlatm-kitab-cevaplar-zambak.html

14. sayfa
A bölümü
*Sunum
*İletişim
*kısa
*takip etmelidir
*dinleyicileri
*sunum
B bölümü

(2011-2012) 11.Sınıf Dil ve Anlatım Tüm Cevapları

 (2011-2012) 11.Sınıf Dil ve Anlatım Tüm Cevapları

Sayfa 12 Hazırlık bölümünü siz kendinize göre yapıyorsunuz.

Sayfa 2o / 2.Etkinlik
Anlatmaya bağlı metinler : Çocuklar, Okyanuslarda yaşam ve Küçük Kızım Su’ya
Göstermeye bağlı metinler : Oyunculuk Sınavı
3.Etkinlik
Metinleri anlatımına göre sınıflandırdım . .
Anlatmaya ve göstermeye bağlı metinlerin Ortak özellikleri :
- İnsana özgü bir gerçekliğin kurmacanın imkanlarıyla yorumlanması, dönüştürülmesi
- Bir olay örgüsünde birleşip bütünleşerek bir araya gelen kişi, mekan, zaman gibi ögeler yardımıyla insana özgü soyut gerçekliğin somutlaştırılmasıdır.
Anlatmaya ve göstermeye bağlı metinlerin Farklı özellikleri :
Anlatma ve gösterme kelimeleriyle ifade edilen anlatma biçimlerindedir.9.Sınıf Edebiyat Kitabının Tüm Cevapları

 9.Sınıf Edebiyat Kitabının Tüm Cevapları

9. 10. 11. ve 12. Sınıfların Tüm Kitaplarının Cevaplarını Bilgisayarınıza İndirip Kaydetmek İçin Tıklayınız.
(Açılan linkte > Normal İndirme’ye tıklayınız > Bir süre bekleyin Gördüğünüz harfleri girin ve Yüklemek İçin Tıklayınız’a tıklayıp indirin )


10. Sınıf Tarih Kitabı Tüm Cevapları (2011-2012)

10. Sınıf Tarih Kitabı Tüm Cevapları
Tarih Proje Ödevi (Sayfa 17)
 
Osmanlı Devletinin Balkanlara Hakim Olmaya Başlamasından Sonra Burada Meydana Getirdigi Mimari Eserler [Cami,Han,Hamam,Köprü,Medrese] Arastırma Yapınız Ve Resim Albümü Hazırlayınız


Bağıntı ve Fonksiyonlar


Bağıntı ve Fonksiyonlar
Bağıntı ve Fonksiyonlar
Fonksiyonlar, matematik dersinin geniş bir konusudur. Özellikle grafik olarak da gösterilmesi pozitif bilimlerde ve hayatımızda birçok kolaylık sağlar (Fizik, biyoloji, tıp, mühendislik… vs. ). Öss 1. bölümde 1 adet, 2. bölümde daha geniş kapsamlı olarak 1-2 adet soru çıkmaktadır; fakat ikinci bölümün diğer konuları içerisinde de karşımıza sıkça çıkacağından konuya hakim olmak gerekir. Bu konuyu öğrenebilmek için kümeler, koordinat sistemi, denklemler, çarpanlara ayırma, üslü sayılar, köklü sayılar konularınıda iyi bilmek gerekir. Kpss‘de de 1 tane çıkar. Bağıntı ve fonksiyonlardan 1991-2000 yılları arasında 13 adet soru gelmiştir. 1998-2007 yılları arasında Oks‘de 13 adet soru gelmiştir.

Kümeler


Kümeler
Kümeler
Kümeler, bir topluluk, bir koleksiyonu tanımlar. Çevremizde de farklı her topluluğa bir isim verilir. Bu konu günlük hayatta kullandığımız bu toplulukları semboller ve sayılarla geniş olarak inceler ve onlara çözümler sağlar. Kümeler konusundan Öss ve Kpss‘de genellikle 1 soru çıkar. Sbs‘de 6. sınıflarda sorulmaktadır. 1991-2000 yılları arasında Öss’de 9 adet soru gelmiştir.

Modüler Aritmetik


Modüler Aritmetik
Modüler Aritmetik
Sürekli tekrarlanan değerleri bularak bunları hesaplamanın kolaylığını sağladığından önemlidir. Bölünebilme konusuyla da bağlıdır. Modüler Aritmetik hem kolay hem de fazla soru çeşidi olmadığından çıkan sorular kaçırmak neredeyse imkansızdır.

15 Kasım 2011 Salı

İşlemİşlem
İşlem
İşlem, kolay ve sevilen bir konudur; çünkü zaten öğrendiğimiz ve yapmış olduğumuz işlemlerin farklı uygulamasıdır. Fakat günlük hayat olarak baktığımızda modüler aritmetik bize daha yakındır. Her yıl Kpss‘de ve Öss 1. bölümde 1 soru gelir. 6. sınıfta basit olarak anlatılsa da Sbs için de önemli bir konudur. Çünkü Oks yıllarında sıkça çıkmıştır.

Faiz ve Karışım Problemleri


Faiz ve Karışım Problemleri
Faiz ve Karışım Problemleri
Özellikle günümüzde yabancı olmadığımız bir konudur faiz, soru çeşidi fazla değildir ve öğrenilmesi kolaydır. Karışım problemleri de kimya dersiyle ile ortak işlenen bir konu olduğundan öss sayısal öğrencileri için oldukça kolaydır. Fakat öss kpss ve sbsde fazla karşılaşılan bir konu değildir.

Yüzde ve Kar – Zarar Problemleri


Yüzde ve Kar – Zarar Problemleri
Yüzde ve Kar – Zarar Problemleri
Günlük hayatımızda aslında her gün kullandığımız, gözlemlediğimiz bi konudur. Bu nedenle ösym tarafından da çok sorulan bir konudur.

Hareket Problemleri (Hız Problemleri)


Hareket Problemleri (Hız Problemleri)
Hareket Problemleri (Hız Problemleri)
Hız ve hareketle ilgili olduğundan günlük hayatta sık kullandığımız bir konudur fakat sadece sınavlarda soru olarak karşımıza geldiğinden konuyu göz önünde canlandırıp doğru düşünmek ve denklemini doğru kurmak gerekir. Hız Problemleri, ÖSYM’nin sevdiği problemlerdir ve Öss, Kpss, Sbs ve Ales‘te her yıl sorulur.